Xefatura de Estudos

Xefatura de Estudos

Procedementos de reclamación. Curso 2021-2022

 

PROCEDEMENTOS DE RECLAMACIÓN

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Datas Avaliacións Finais Ordinaria/Extraordinaria ESO - BAC - CSXVEC - 22-23

13/06/2022
Europe/Madrid

Por orde cronolóxica

CONVOCATORIA ORDINARIA 2º BAC (MAIO)

Último día de clase

Luns 8 de maio

Exames Finais

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo as necesidades do profesorado.

Do 9 ao 12 de maio

Avaliación Final Ordinaria

Luns 15 de maio

 

Volta ás clases de recuperación e preparación das ABAU

Publicación de cualificacións en SIXA

Martes 16 de maio

Entrega de Boletíns

Martes 16 de maio na aula de referencia en horario de clase.

Revisión de exames co docente

Martes 16, xoves 18 e venres 19 de maio en horario de clase.

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou correo electrónico

Xoves 18 e venres 19 de maio ata as 14h

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Luns 22 de maio ás 13:30h

Solicitude de Reclamación a Xefatura Territorial no centro ou correo electrónico

Martes 23 e mércores 24 de maio ata as 14h

Comunicación á XT

Mércores 24 de maio

Envío do Expediente á Xefatura Territorial

Xoves 25 de maio

Probas ABAU

Martes 6, mércores 7 e xoves 8 de xuño

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 1º BAC (XUÑO)

Último día de clase

Luns 29 de maio

Exames Finais

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo as necesidades do profesorado.

Do 30 de maio ao 2 de xuño

Avaliación Final Ordinaria

Luns 5 de xuño

 

Volta ás clases de recuperación e ampliación

Publicación de cualificacións en SIXA

Martes 6 de xuño

Entrega de Boletíns

Martes 6 de xuño na aula de referencia en horario de clase.

Revisión de exames co docente

Martes 6 e mércores 7 de xuño en horario de clase.

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou correo electrónico

Martes 6 e mércores 7 de xuño ata as 14h

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Xoves 8 de xuño ás 13:30h

Solicitude de Reclamación a Xefatura Territorial no centro ou correo electrónico

Venres 9 e luns 12 de xuño ata as 14h

Comunicación á XT

Luns 12 de xuño

Envío do Expediente á Xefatura Territorial

Martes 13 de xuño

 

CONVOCATORIA ORDINARIA ESO, EXTRAORDINARIA BAC e CSXVEC (XUÑO-XULLO)

Exames Extraordinarios Bacharelato

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo os resultados da avaliación ordinaria.

19, 20 e 21 de xuño

Avaliacións Finais:

Ordinaria ESO

Extraordinaria Bacharelato

CSXVEC

Xoves 22 de xuño

Entrega de Boletíns

Publicación de cualificacións en SIXA

CSXVEC - Xoves 22 de xuño ás 13:30h

ESO e Bac - Venres 23 de xuño ás 11:30h na aula de referencia

Revisión de exames co docente

Luns 26 e martes 27 de xuño de 10 a 13 h

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou correo electrónico

Luns 26 e martes 27 de xuño ata as 14h

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Mércores 28 de xuño ás 13:30h

Solicitude de Reclamación á Xefatura Territorial no centro ou correo electrónico

Xoves 29 de xuño e venres 30 de xuño ata as 14h

Comunicación á XT

Venres 30 de xuño

Envío do Expediente á Xefatura Territorial

Luns 3 de xullo

Probas ABAU

Martes 11, mércores 12 e xoves 13 de xullo

 

Datas Avaliación Final Extraordinaria ESO - 21-22

13/06/2022
Europe/Madrid

 

Último día de clase

Mércores 22 de xuño

Revisión de computadores – 1º, 2º e 3º ESO

Devolución de computadores – 4º ESO

1º ESO: Durante os períodos lectivos de LCL ou Inglés

2º ESO: Luns 20 de xuño

3º ESO: Martes 21 de xuño

4º ESO: Xoves 23 de xuño

   4º A: 9 h    4º B: 10 h     4º C: 11 h     4º D: 12 h

Avaliación Final Ordinaria

1º e 2º ESO - luns 27 de xuño

3º e 4º ESO – xoves 23 de xuño

Entrega de Boletíns

Luns 27 de xuño ás 13:45 h na aula de referencia.

Revisións de Exames co Docente

De non poder achegarse nese horario por unha causa xustificada, pódese solicitar ao docente ou ao centro a posibilidade de concertar unha.

1º e 2º ESO: 28 de xuño, de 9 a 11:30 horas

3º e 4º ESO – 27 e 28 de xuño no horario establecido polo docente.

 

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou por correo electrónico

28 e 29 de xuño ata as 14 h.

Comunicación Resolución dos Departamentos á Familia

30 de xuño (chamada telefónica e correo electrónico)

1 de xullo (recollida comunicación na secretaría)

Solicitude de Reclamación á Xefatura Territorial no centro ou por correo electrónico

1 e 4 de xullo ata as 14 h

Datas Avaliación Final Extraordinaria Bacharelato -21-22

13/06/2022
Europe/Madrid

Último día de clase

Venres 17 de xuño

Probas Extraordinarias

Calendario elaborado pola Xefatura de Estudos

20, 21 e 22 de xuño

Avaliación Final Extraordinaria

23 de xuño

Entrega de Boletíns e Impresos de Matrícula de 2º Bac (todo o alumnado de 1º Bac)

Xoves 23 de xuño ás 11:15 h na aula de referencia.

Revisións de Exames co Docente

De non poder achegarse nese horario por unha causa xustificada, pódese solicitar ao docente ou ao centro a posibilidade de concertar unha.

27 e 28 de xuño no horario establecido polo docente.

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou por correo electrónico

27 e 28 de xuño ata as 14 h

Comunicación Resolución dos Departamentos á Familia

29 de xuño (chamada telefónica e correo electrónico)

30 de xuño (recollida comunicación na secretaría)

Solicitude de Reclamación á Xefatura Territorial no centro ou por correo electrónico

30 de xuño e 1 de xullo ata as 14 h.

3ª AVALIACIÓN ESO E FINAL ORDINARIA 1º BAC

DATAS 3ª AVALIACIÓN DA ESO, 1º CSXVEC E ORDINARIA DE 1º BACHARELATO

 

3ª Avaliación ESO e CS1

1º e 2º ESO – Luns 6 de xuño

3º e 4º ESO – Mércores 8 de xuño

1º CSXVEC - Xoves 9 de xuño

Entrega de Boletíns

O alumnado de ESO que non teña superada a materia recibirá, xunto co boletín, un informe coa materia que ten que recuperar e as probas/traballos a realizar para conseguilo.

Ao día seguinte da avaliación en clase ou no recreo

 

IMPORTANTE: As clases continúan para todo o alumnado de ESO e o período entre o 6 e o 22 de xuño será avaliado e contará para a cualificación final (consultar programacións dos departamentos). Realizaranse tarefas de reforzo e ampliación que axudarán tamén ao alumno que ten que recuperar contidos para superar a materia.

 

Final Ordinaria 1º Bac

Xoves 9 de xuño

Entrega de Boletíns

Publicación en SIXA – xoves 9 ás 21:30h

Ao día seguinte da avaliación en clase ou no recreo

Revisións de Exames co Docente

Venres 10 e luns 13 de xuño na hora de clase ou no recreo

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou por correo electrónico

Venres 10 e luns 13 de xuño ata ás 14 h

Comunicación Resolución dos Departamentos á Familia

Martes 14 de xuño (chamada telefónica e correo electrónico)

Mércores 15 de xuño (recollida comunicación na secretaría)

Solicitude de Reclamación á Xefatura Territorial no centro ou por correo electrónico

Antes do xoves 16 de xuño ás 14 h

Probas Extraordinarias

Calendario elaborado pola Xefatura de Estudos

20, 21 e 22 de xuño

 

IMPORTANTE: As clases continúan para todo o alumnado de 1º Bac e no período entre o 10 e o 17 de xuño realizaranse tarefas de reforzo e ampliación que servirán tamén para preparar as probas extraordinarias.

CALENDARIO FIN DE CURSO 2º BACHARELATO - CONVOCATORIA ORDINARIA

Último día de clase

Luns 9 de maio

Exames Finais

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo as necesidades do profesorado.

Do 10 ao 13 de maio

Avaliación Final Ordinaria

Cualificacións publicadas en SIXA ás 21h

Mércores 18 de maio

 

Entrega de Boletíns

Mércores 18 de maio ás 20:15h na aula de referencia.

Solicitude de Revisión aos Departamentos

Xoves 19 e venres 20 de maio ata ás 14h no centro ou correo electrónico

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Luns 23 de maio ás 14h

Solicitude de Reclamación a Xefatura Territorial

Martes 24 e mércores 25 de maio ata ás 14h no centro ou correo electrónico

Probas ABAU

Martes 7, mércores 8 e xoves 9 de xuño

Distribuir contido