Xefatura de Estudos

Xefatura de Estudos

Datas Avaliación Final Ordinaria 2º BAC Curso 23-24

19/05/2024
Europe/Madrid

Por orde cronolóxica

CONVOCATORIA ORDINARIA 2º BAC (Maio 2024)

Último día de clase

Mércores 8 de maio

Exames Finais

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo as necesidades do profesorado.

9, 10, 13 e 14 de maio

Avaliación Final Ordinaria

Mércores 15 de maio

Entrega de Boletíns

Mércores 15 de maio ás 20h na aula de referencia.

Publicación de cualificacións en SIXA

Mércores 15 de maio ás 21h

Pre-matrícula ABAU

Xoves 16 e luns 20 de maio (ver quendas na web do centro)

Revisión de exames co docente Xoves 16 e martes 21 de maio en horario de clase. De ser noutra hora, previa solicitude.

Volta ás clases de recuperación e preparación das ABAU

Martes 21 de maio

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou correo electrónico (ver formularios no apartado dedicado á xefatura de estudos da páxina web do centro)

Xoves 16 e martes 21 de maio ata as 14h

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Mércores 22 de maio ás 13:30h

Comunicación Resolución dos Departamentos á FAMILIA

Mércores 22 de maio ás 14h

Solicitude de Reclamación a Xefatura Territorial no centro ou correo electrónico (ver formularios no apartado dedicado á xefatura de estudos da páxina web do centro)

Xoves 23 e venres 24 de maio ata as 14h

Comunicación á XT

Venres 24 de maio

Envío do Expediente á Xefatura Territorial

Luns 27 de maio

Probas ABAU

Martes 4, mércores 5 e xoves 6 de xuño

Procedementos de reclamación

 

PROCEDEMENTOS DE RECLAMACIÓN

Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Programacións Didácticas 23-24

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

2º BAC

1º CS

2º CS

BiXe

EF

ÁmbCT

ÁmbCT

AnatApl

Bio 

 FOL  EscDE

EF

FQ

ÁmbLS

ÁmbLS 

Antr

DT II

 InvC

LAlm 

EPVA

Fr

BiXe

BiXe

BiXeCCAA

EmpDMN 

Ing 

LApr 

Fr

Ing

CuCa

CuCa

CuCi

Fís

MárkD 

OEV

Ing

LCL

CuFin

Dix

DT I

Fr 

 PolM

TVN

LCL

LGL

EdDix

EcoEmp

Eco

Greg II

 XEFE

XPPPV 

LGL

Mate 

EF

EF

EF

HArt 

 

 

Mate

Mús 

EPVA

Filo

Filo

HEsp

 

 

PrComp

PComp 

EdValEC

FOPP

FQ

HFil

 

 

ReCa

ReCa

FQ

FQ

Fr

HMD

 

 

TDix

TDix

Fr

Fr

Greg I

Ing

 

 

XH

XH

Ing

IA

HMC

Lat II

 

 

 

 

LCL

Ing

Ing

LCL

 

 

 

 

LGL

Lat 

Lat I

LGL

 

 

 

 

Mate

LCL

LCL

Mate II

 

 

 

 

Mús

LGL

LGL

MatAp II

 

 

 

 

 Orat

Mate A

LPM

MétEN 

 

 

 

 

PrComp

MatB

LitU

 Psic

 

 

 

 

ReCa

Mús 

Mate I

Quím

 

 

 

 

XH

PComp

MatAp I

ReCa 

 

 

 

 

 

ReCa

ReCa

Xeog

 

 

 

 

 

 XH

TEnx

XeoCCAA

 

 

 

 

 

 

TIC I

     
Distribuir contido