Titorías

 HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS/TITORES/AS

CURSO 2018-2019

TITORÍAS 1º ESO
Permuy Fraga, José ESO 1º A MARTES 3ª h 10:40-11:30

Ruibal Vaamonde, Delfina ESO 1º B

LUNS 3ª h 10:40-11:30
Herguedas Ramos, Teresa ESO 1º C XOVES 3ª h 10:40-11:30
Lorenzo González, Mar ESO 1º D MÉRCORES 3ª h 10:40-11:30
TITORÍAS 2º ESO
Pardo Fandiño, Mª José  ESO 2º A MÉRCORES 3ª h 10:40-11:30
Blanco Mosquera, Olga ESO 2º B XOVES 4ª h 11:30-12:20
Andrade Vidal, Isabel ESO 2º C MARTES 7ª h 16:20-17:10
Regueiro Torres, Miguel ESO 2º D XOVES 5ª h 12:35-13:25
TITORÍAS 3º ESO
Del Río Entonado, David ESO 3º A MÉRCORES 3ªh 10:40-11:30
Seco Novo, Luis  ESO 3º B LUNS 4ª h 11:30-12:20
Ruiz Soto, Ana ESO 3º C VENRES 3ª h 10:40-11:30
Penalonga Chao, Marta ESO 3º D MÉRCORES 5ª h 12:35-13:25
TITORÍAS 4º ESO
Valverde Morán, José A. ESO 4º A MÉRCORES 4ª h 11:30-12:20

Duque Rodríguez, Emilio (alumnado con Bioloxía Xeoloxía)

Iglesias Remuñán Teresa (alumnado con Latín)  ESO 4º B

LUNS

MARTES

4ª h

8ª h

11:30-12:20

17:10-18:00

Vázquez Febrero, Pilar ESO 4º C LUNS 5ª h 12:35-13:25
Orjales Ponce, Mercedes ESO 4º D XOVES 4ª h

11:30-12:20

TITORÍAS 1º BAC
Santamariña Núñez, Mª Jesús BAC 1º A MARTES 3ª h 10:25-11:15

García Pazos, Beatriz BAC 1º B

VENRES 4ª h 11:45-12:35
Piñeiro Pereira, Leonardo BAC 1º C VENRES 4ª h 11:45-12:35
García Paredes, Ana Belén BAC 1º D XOVES 4ª h 11:45-12:35
Varela García, José A. BAC 1º E MARTES 3ª h 10:25-11:15
TITORÍAS 2º BAC
Couto Sánchez, Jaime BAC 2º A MÉRCORES 2ª h 09:35-10:25
Blanco Aller, Jorge BAC 2º B VENRES 5ª h 12:35-13:25
Mosquera Camba, Xosé Luis BAC 2º C XOVES 4ª h 11:45-12:35
Vicos Lemos, Ana BAC 2º D VENRES 2ª h 09:35-10:25
Lagoa Freire, Elena BAC 2ºE VENRES 3ª h 10:25-11:15
CICLO SUPERIOR. 1º-2º
García Calaza, Miriam CSXVEC 1º MARTES 4ª h 11:45-12:35
Seoane Sobrino, Sol CSXVEC 2º MÉRCORES 3ªh 10:25-11:15
 
Barrilero González, Concepción XOVES 3ª h 10:25-11:15
Bello Sobral, Blanca
MARTES 4ª h

11:30-12:20

Bellón Patiño, Teresa MÉRCORES 3ª h 10:25-11:15
Calaza Fernández, Francisco
MÉRCORES 3ª h 10:25-11:15
Castro Otero, Elvira MÉRCORES 3ª h 10:40-11:30
Centeno Carballido, Juan MÉRCORES 2ª h 9:35-10:25
Charlín Carracedo, Elvira XOVES 5ª h 12:35-13:25

Ferreño Mariño, Ramón

 XOVES  6ª h

13:25-14:15

Ferrer García, Julián XOVES 4ª h

11:45-12:35

Gabín Sánchez, Adolfo VENRES 5ª h 12:35-13:25

García Pérez, José Ángel

VENRES 5ª h 12:35-13:25

García Ramos, Oscar

XOVES

3ª h

10:25-11:15

Gómez Vecino, Helena MÉRCORES 3ª h 10:25-11:15
Gorrochategui Santos, José Luis MÉRCORES 4ª h 11:45-12:35
López Díaz, Nieves MÉRCORES 4ª h 11:30-12:20
López Meirama, Uxía
MARTES 2ª h 9:35-10:25
Mejuto Costa, Amparo LUNS TARDE 16:20-18:00
Montero Gómez, Xose Manuel VENRES 2ª h 09:35-10:25
Mosquera Boutureira, Pilar VENRES 3ª h 10:40-11:30
Muíño Raña, Beatriz LUNS 3ª h 10:25-11:15
Muíño Rey, Mª Luísa XOVES 4ª h 11:45-12:35
Munín Neira, Xan Xosé XOVES 2ª h 9:35-10:25
Neira Fernández, Juan XOVES 4ª h 11:30-12:20
Núñez Faraldo, Carmen XOVES 4ª h 11:30-12:20
Orosa García, Miguel LUNS 3ª h 10:25-11:15
Pardo Regueiro, Mª Jesús
VENRES 2ª h 9:35-10:25
Pérez Amor, Dominga VENRES 4ª h 11:45-12:35
Pou de los Mozos, Natalia XOVES 3ª h 10:40-11:30
Rey Bao, José Manuel LUNS 3ª h 10:40-11:30
Rodríguez Coloma, Francisco XOVES 4ª h 11:30-12:20
Silvar Formoso, Manuel XOVES 2ª h 9:35-10:25
Suárez Moledo, Carmen XOVES 4ª h 11:30-12:20
Vázquez Agilda, Beatriz LUNS 3ª h 10:25-11:15
Vicos Lemos, Ana
VENRES 2ª h 9:35-10:25