Titorías

 HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS/TITORES/AS

CURSO 2020-2021

TITORÍAS 1º ESO

1º ESO A - Pardo Fandiño, María José

XOVES

10:40 – 11:30

1º ESO B - Pérez Creo, Susana

VENRES

10:40 – 11:30

1º ESO C - Iglesias Gómez, María Belén

MÉRCORES 

10:40 – 11:30

1º ESO D - Rivas Ares, Álvaro

LUNS

11:30 – 12:20

TITORÍAS 2º ESO

2º ESO A – Bello Sobral, Blanca

VENRES

12:35 – 13:25

2º ESO B - Beceiro Pérez, Mercedes

XOVES

12:35 – 13:25

2º ESO C – Macho Eiras, Beatriz

VENRES

10:40 – 11:30

2º ESO D - Carballo Vázquez, Ana

LUNS

11:30 – 12:20

2º ESO E - Loureiro González, David 

LUNS

11:30 – 12:20

TITORÍAS 3º ESO

3º ESO A - Vázquez Agilda, María Beatriz

LUNS

11:30 – 12:20

3º ESO B - Blanco Aller, Jorge Ramón

VENRES

12:35 – 13:25

3º ESO C – Sánchez Martínez, Óscar

XOVES

10:40 – 11:30

3º ESO D - Ladra Mancebo, Iria 

MÉRCORES 

12:35 – 13:25

3º ESO E - Vázquez Álvarez, Ángela

XOVES

12:35 – 13:25

TITORÍAS 4º ESO

4º ESO A - Santamariña Núñez, María Jesús

XOVES

11:45 – 12:35

4º ESO B - Suárez Moledo, María Carmen

XOVES

10:25 – 11:15

4º ESO C - Vázquez Febrero, Pilar

VENRES

10:40 – 11:30

4º ESO D - Pardo Varela, Guadalupe 

LUNS

11:30 – 12:20

TITORÍAS 1º BAC

1º BAC A - García Paredes, Ana Belén

MÉRCORES

10:25 – 11:15

1º BAC B - Charlín Carracedo, Elvira

XOVES

11:45 – 12:35

1º BAC C – Rodríguez García, Mª del Carmen

MÉRCORES

11:30 – 12:20

1º BAC D - Couto Sánchez, Jaime

MARTES

12:35 – 13:25

1º BAC E – Pérez Otero, Jesús Francisco

XOVES

10:25 – 11:15

TITORÍAS 2º BAC

2º BAC A - Vicos Lemos, Ana

LUNS

11:30 – 12:20

2º BAC B - Bellón Patiño, Teresa María

MÉRCORES

11:30 – 12:20

2º BAC C - CCSS - Lorenzo González, Mª del Mar

2º BAC C - Human - Iglesias Remuñan, Teresa

MARTES

VENRES

12:35 – 13:25

11:30 – 12:20

2º BAC D - Doporto Santos, Xabier

XOVES

11:30 – 12:20

TITORÍAS CSXVEC

1º CSXVEC - Abelairas Sarceda, Emilia

VENRES

11:45 – 12:35

2º CSXVEC - Pardo Regueiro, María Jesús

XOVES

12:35 – 13:25

Álvarez Cabana, Laura

XOVES

09:35 - 10:25

Calaza Fernández, Francisco

XOVES

10:25 – 11:15

Calvo Seoane, Lourdes

MARTES

11:30 – 12:20

Castellano Castillo, Asunción

MÉRCORES

10:25 – 11:15

Castro Otero, Elvira

VENRES

11:30 – 12:20

Dapena Puentes, Patricia

MÉRCORES 

10:25 – 11:15

del Río Entonado, David

MARTES

10:25 – 11:15

Díaz Diéguez, Carlos

MARTES

11:30 – 12:20

Ferreño Mariño, Ramón

VENRES

10:40 – 11:30

Ferrer García, Julián

VENRES

10:40 – 11:30

González Vázquez, Celtia

XOVES

10:40 – 11:30

López Barreiro, Mª Belén

LUNS 

12:35 – 13:25

Martínez Souto, Rosalía

VENRES

09:35 - 10:25

Mejuto Costa, Amparo

XOVES

09:35 - 10:25

Montero Gómez, José Manuel

LUNS

12:35 – 13:25

Vales Álvarez, Manuel

LUNS

11:45 – 12:35

Mosquera Camba, Xosé Luís

LUNS

10:25 – 11:15

Muíño Raña, Beatriz

XOVES

09:35 - 10:25

Muíño Rey, María Luisa

MARTES

12:35 – 13:25

Munín Neira, Xan

VENRES

11:45 – 12:35

Neira Fernández, Juan 

MÉRCORES

11:30 – 12:20

Núñez Faraldo, Mª del Carmen

LUNS

11:30 – 12:20

Orosa García, Miguel

LUNS

10:40 – 11:30

Pazos Castelos, María

LUNS

09:35 - 10:25

Pérez Amor, Dominga

MÉRCORES

11:30 – 12:20

Piñeiro Pereira, Leonardo

LUNS

12:35 – 13:25

Pou de los Mozos, Natalia

MÉRCORES

11:45 – 12:35

Rey Bao, José Manuel

LUNS

11:45 – 12:35

Rodríguez Coloma, Francisco

XOVES

11:30 – 12:20

Rodríguez Manso, Laura

MÉRCORES

11:30 – 12:20

Ruiz Soto, Ana

XOVES

10:25 – 11:15

Silvar Formoso, Manuel

XOVES

11:45 – 12:35

Valiño Río, Héctor

VENRES 

09:35 - 10:25

Valverde Morán, José Antonio

MÉRCORES

11:30 – 12:20