Consello Escolar

...................

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

 

ELVIRA CASTRO OTERO

 

BLANCA BELLO SOBRAL

 

JOSÉ ANTONIO VARELA GARCÍA

 

JULIÁN FERRER GARCÍA

 

ANA RUIZ SOTO

 

 

JUAN FRANCISCO CENTENO CARBALLIDO

 

JUAN MANUEL NEIRA FERNÁNDEZ

 

 

REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS DO ALUMNADO:

 

FRANCISCO GARCÍA PÉREZ

 

Mª JESÚS LAGE PORTO

 

 

REPRESENTANTE DA ANPA:

 

JOSÉ ÁNGEL VEIGA DOPICO

 

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

 

DIEGO FERNÁNDEZ LÓPEZ

 

 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

 

SIRA BOUZAS BAUTISTA

 

DANIEL FRAGA COUCEIRO

ROSALÍA FRAGA BARRAL

 

MATEO ROMAY MORAIS

 

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 

OFELIA LÓPEZ CAMPOS

 

Distribuir contido