Consello Escolar

...................

  REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

 

ELVIRA CASTRO OTERO

 

BLANCA BELLO SOBRAL

 

JOSÉ ANTONIO VARELA GARCÍA

 

JULIÁN FERRER GARCÍA

 

ANA RUIZ SOTO

 

JUAN FRANCISCO CENTENO CARBALLIDO

 

JUAN MANUEL NEIRA FERNÁNDEZ

  

  REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS DO ALUMNADO:

 

FRANCISCO GARCÍA PÉREZ

 

Mª JESÚS LAGE PORTO

 

  REPRESENTANTE DA ANPA:

 

JOSÉ ÁNGEL VEIGA DOPICO

 

  REPRESENTANTE DO CONCELLO:

 

DIEGO FERNÁNDEZ LÓPEZ

  

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

 

SIRA BOUZAS BAUTISTA

 

DANIEL FRAGA COUCEIRO

 

ROSALÍA FRAGA BARRAL

 

MATEO RIO PÉREZ

 

  REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 

OFELIA LÓPEZ CAMPOS

 

Distribuir contido