Comisión de Convivencia

---

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 Profesorado

Francisco Rodríguez Coloma

Ana Ruiz Soto

Elvira Castro Otero

Ana Vicos Lemos

 

Alumnado

Daniel Fraga Couceiro

 

Pais/Nais

Patricia Vázquez Gómez

 

Persoal de administración e servizos

 

 

 

O Aguiar participa na "Estratexia Galega para a Convivencia Escolar 2015-2020 - Educonvives.gal",

Nestes días a comunidade do IES Francisco Aguiar ao completo está a participar nunha recollida masiva de datos relativos á convivencia escolar.

Trátase dunha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que ten por obxecto ” detectar cal é o clima escolar da nosa comunidade e guiar as accións de mellora que cumpran”. Pretende dispoñer dun "instrumento de diagnose inicial que permita identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos".

O instrumento elexido para esta recollida masiva de datos é unha ferramenta informática en liña,  a aplicación ConvivenciaXestion,que permite un tratamento “automatizado e totalmente anónimo”.

Por iso dende hoxe, venres 13, e durante a vindeira semana o alumnado do noso instituto adicará unha sesión de clase a completar a enquisa nas aulas de informática do Instituto. Asemade, profesorado e familias recibirán unha folla na que se lles informa da iniciativa, proveeselles dunha clave de acceso á aplicación que sen perder o anonimato evite que persoas alleas ao centro poidan intervir na consulta e solicita a súa colaboración.

Distribuir contido