*

IES Francisco Aguiar

IES Francisco Aguiar curso 2020-21

Teléfono: 881 960 165

Correo: ies.francisco.aguiar@edu.xunta.es

 

 

bibliotecas escolares libros de texto calendario escolar sixa familias sixa profesorado xade orientacion
sonAguiar portal educativo sem correo aula virtual galeria fotografica espazo abalar web antiga

 

 

Vídeos útiles para frear a COVID-19

Subimos dous videos sobre a COVID-19 moi útiles tanto para o alumnado como para o persoal e profesorado do noso instituto.

O primeiro deses videos é sobre Os erros máis frecuentes no uso da máscara, un vídeo realizado pola Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras onde se explica, dunha maneira lúdica, cales son os erros máis comúns no uso da máscara e o xeito adecuado de utilizala.

 

 
 
 

 

O segundo vídeo explica como realizar unha correcta hixiene de mans. Trátase dun video creado pola Consellería de Sanidade, onde se explica como debe facerse unha correcta hixiene demans con agua e xabón.

   

 

 O Equipo Covid do IES Francisco Aguiar

 

Novidades na cafetería

 

 

Para poder garantir as normas de adaptación ao contexto Covid-19 para o curso 2020/2021, os responsables da cafetería do IES, prepararon as seguintes melloras: a barra está protexida por unha estrutura continua de policarbonato, restrinxiron o espazo para mesas e, tamén, acotaron un percorrido único de entrada e saída.

Na porta de entrada á cafetería os alumnos poden contemplar nuns carteis os produtos á venda. No momento de pagar, depositarán as moedas nunha bandexa metálica. No caso de ter que recibir volta, entregaránse moedas previamente desinfectadas nunha solución de lixivia.

Como en todos os espazos, é obrigatorio 

 • o uso correcto da máscara facial 
 • o mantemento da distancia interpersoal.

Ademáis, por causa da reducción do aforo, só está permitida a entrada para comprar.

Unha recomendación para axilizar o servizo: entrar co pedido pensado e co diñeiro na man.

 

SOBRE O COMEZO DE CURSO

 

 

O pasado venres día 11, a Consellaría de Educación comunicaba oficialmente o adiamento do inicio de curso 2020-21 e só onte, luns 14, a primeira hora da noite, coñecemos o número total de profesores e profesoras que traballarán no noso centro no presente curso académico.
 
Somos conscientes de que as familias desexan ter información e certezas sobre o que será o curso 2020-21.
 
A día de hoxe, podemos dicir que estamos en condicións de iniciar o curso na data sinalada, o 23 de setembro, de maneira escalonada e con todas as garantías sanitarias marcadas pola administración.
 
Así mesmo, anunciamos que non será preciso facer turnos de asistencia e que o centro manterá o seu horario habitual, é dicir, as clases serán de mañá, de luns a venres, ademais da tarde do martes na ESO e BAC.
 
Confirmamos, en calquera caso, que o centro pode garantir un ensino de tipo presencial e, por último, comunicamos que, afortunadamente, o uso de mamparas se verá limitado a un número moi reducido de aulas.
 
Nun próximo comunicado faranse públicos os detalles relativos ás datas e horas de presentación de cada grupo de alumnos e alumnas.
 
O Equipo Directivo do IES Francisco Aguiar

Volta ás aulas

 

A unha semana do inicio das clases, somos conscientes de que existe certa preocupación na nosa comunidade educativa por non coñecer os detalles sobre o comezo de curso. Nada nos gustaría máis que dar a coñecer o Protocolo, o Plan de Acollida, Plan de continxencia,... pero para iso, é fundamental saber se temos concedidos os desdobres solicitados á Consellaría. Coñecer o persoal co que contamos condiciona toda a organización do centro: grupos, horarios, uso dos espazos...

Sexa como for, queremos trasladar ás familias unha mensaxe de tranquilidade: pola nosa parte, o traballo está feito, e só precisamos o visto e prace da Consellaría. Esperamos poder publicar o Plan de Acollida non máis tarde do luns 14.

Por último, o que si podemos adiantar son algunhas orientacións sobre o procedemento a seguir en caso de aparición de síntomas, extraídas do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 (ver en Anexo)

Un saúdo

O Equipo Directivo

 

Guía resumo das Instrucións da Consellaría

Nos documentos anexos é posible consultar:

 • As Instrucións de adaptación ao protocolo COVID-19
 • Unha guía resumo desas Instrucións.
 • O modelo de Declaración Responsable para as familias, de entrega obrigatoria antes do inicio das clases.
 • Anexo I do protocolo, co modelo da ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

HORAS DE REVISIÓN DE EXAMES SETEMBRO 2020

Podedes consultar no arquivo anexo o horario para a revisión de exames de setembro.

PROTOCOLO PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

31/08/2020 11:44
Europe/Andorra

PROTOCOLO PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 2020

Estas son as NORMAS BÁSICAS motivadas pola plicación do protocolo de adaptación do contexto Covid-19:

 • Non se poderá acudir ao Centro con sintomatoloxía compatible co Covid ou se está en corentena por convivir ou ter contacto estreito con persoas diagnosticadas.
 • O alumnado chegará ao centro alomenos cinco minutos antes da hora de comezo dos exames, coa súa propia máscara posta. Aquelas persoas que estean dispensadas da obrigatoriedade de levar máscara, deberán acreditalo documentalmente.
 • Fará a entrada polo portal exterior e avanzará en fila de un, respectando a distancia de seguridade de 1.50mata a porta do edificio.
 • Debe hixienizar as mans a entrada do edificio co dispensador situado na parede.
 • Seguirá as instrucións da persoa presente na entrada para dirixirse á aula que lle indique. O percorrido realizarase sempre pola dereita.
 • Para a realización das probas, deberá vir provisto do material necesario, dado que non é posible compartilo.

 

Na Aula: 

 • Debe permanecer coa máscara posta en todo momento.
 • Debe hixienizar o pupitre e a cadeira que lle indiquen, usando un pano de papel e desinfectante situados a entrada da aula.
 • Debe seguir as normas indicadas polo profesor para recoller, realizar e entregar o exame.
 • Non debe moverse do seu posto ata que llo permitan.
 • Antes de abandonar a aula, debe usar o papel e o desinfectante para limpar pupitre e cadeira.
 • Cando saia da aula, deberá seguir o mesmo percorridoque realizou para entrar camiñando sempre pola súa dereita e respectar as indicacións e a distáncia de seguridade ata abandonar o recinto escolar.

CHEGOU AOS NOSOS OÍDOS... QUE JUAN FARIÑA

10/08/2020 09:15
Europe/Andorra

 

JUAN A. FARIÑA PEDREIRA, As cartas de Abel, Toxosoutos, Noia, 2020, 214 páxinas.

 

CHEGOU AOS NOSOS OÍDOS...

   QUE Juan Fariña, alumno no seu momento do IES Francisco Aguiar,  emprega na súa opera prima, ata tres narradores, para relatar as vicisitudes de Marcos, un exalcólico divorciado, que descobre, nunha etapa crucial da súa vida, todos os detalles dun segredo familiar que atinxe ao seu avó materno Abel e que se remonta ao inicio da nosa desastrosa Guerra Civil(1936-39). Entre analepses e prolepses, Fariña mantén o suspense e ao lector pendente dos feitos até o desenlace inesperado que colle a un de improviso.

BECAS E AXUDAS DO MEC

10/08/2020 08:25
Europe/Andorra
 
 

DE INTERESE PARA TODOS OS ALUMNOS E ALUMNAS DE BACHARELATO E CICLOS FORMATIVOS

 

ABERTO desde o 09 de agosto de 2020 ata o 01 de octubro de 2020 o Prazo de Solicitudes de Becas e Axudas para estudantes de niveis postobrigatorios.

Ministerio de Educación Portal Becas

Ministerio de Educación Información 

 

 

Distribuir contido