*

IES Francisco Aguiar

IES Francisco Aguiar curso 2020-21

Teléfono: 881 960 165

Correo: ies.francisco.aguiar@edu.xunta.es

 

 

bibliotecas escolares libros de texto calendario escolar sixa familias sixa profesorado xade orientacion
portal educativo sem correo edixgal aula virtual agueiro galeria fotografica web antiga

 

CALENDARIO DE EXAMES PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 20-21