CS Márketing e Publicidade

CARACTERISTICAS DO/A PROFESIONAL DE MARKETING E PUBLICIDADE

Esta profesión está experimentando un aumento de popularidade nos últimos anos, entre outras razóns grazas á súa relación directa co ámbito dixital.

Se es unha persoa proactiva, con iniciativa, con capacidade de análise e síntese, se te defendes ben na comunicación e se es versátil e con capacidade para traballar en equipo, este é o teu ciclo.

Ademais, tamén debes estar ó día das novidades do cambiante mundo do márketing e a publicidade, xa que este ámbito laboral esixe constante renovación.


Por último, tamén é importante o dominio de idiomas, sobre todo o inglés.

 Imaxe de  muneebfarman Pixabay.

QUE VAS APRENDER?

 • Examinar iniciativas emprendedoras e oportunidades de negocio.
 • Organizar eventos de márketing e comunicación.
 • Preparar o contido do material publicitario a partir dunha idea creativa e unha boa estrutura da mensaxe. 
 • Realizar o material publicitario con ferramentas de deseño gráfico e audiovisual.   
 • Construír páxinas web atractivas e eficientes.
 • Elaborar un plan de márketing e un plan de medios de comunicación.
 • Avaliar a calidade do servizo e propoñer melloras para aumentar o nivel de satisfacción do cliente
 • Elaborar un plan de investigación que contribúa na toma de decisión na empresa. 
 • Definir e deseñar os plans para formar a un equipo de traballo de campo.
 • Executar accións para lanzar un produto e mellorar o posicionamento da marca.   

FICHATÉCNICA

 

Máis información: Acceso ó currículo

PLAN DE ESTUDIOS

1º CURSO

2º CURSO

Módulo

Horas

Módulo

Horas

 

Inglés

160

Atención á clientela e ás persoas consumidores e usuarias

87

 

Investigación comercial

132

Deseño e elaboración de material de comunicación

141

 

Márketing dixital

187

Formación en centros de traballo

384

 

Políticas de márketing

187

Lanzamento de produtos e servizos

105

 

Xestión económica e financeira da empresa

187

Medios e soportes de comunicación

87

 

Formación e orientación laboral

107

Proxecto de márketing e publicidade

26

 

 

 

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

105

 

 

 

Traballo de campo na investigación comercial

105

 

 

  Estes módulos desenvolveranse: 

 • Potenciando as exposicións orais.
 • Fomentando o traballo colaborativo a mediante a creación de grupos de traballo.
 • Traballando en cooperación co profesorado.
 • Desenvolvendo a creatividade e o pensamento lateral.
 • Fomentando  o uso de TICs.
 • Desenvolvendo competencias dixitais: WordPress, Canva, Trelllo, Shopify…

 

CANDO REMATES OS ESTUDOS, EN QUE PODES TRABALLAR?

 

 EN QUE TIPOS DE EMPRESAS PODES TRABALLAR?

 • Departamentos de márketing, comunicación e gabinetes de prensa calquera empresa ou organización.       
 • Empresas de comunicación, axencias de publicidade e eventos.
 • Empresas, organizacións e institutos de investigación de mercado e opinión pública.
 • Asociacións, institucións, organismos e organizacións non gobernamentais (ONG).
 • Tamén é moi habitual o traballo como autónomo coa túa propia carteira de clientes. 

 E, QUE PODES ESTUDIAR DESPOIS?

 • Calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Ademáis, para no caso do CS de Xestión de Vendas e Espazos comerciais da acceso directo ó segundo curso.
 • Calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario ten limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo. As persoas que se gradúan nun ciclo formativo de grao superior poden obter a validación de créditos universitarios ECTS.

SE DECIDES CURSAR UN GRAO UNIVERSITARIO, TÉS ALGÚN RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS?

Actualmente, en Galicia o ciclo de Marketing e Publicidade ten recoñecidos os seguintes:

GRAO UNIVERSITARIO

CRÉDITOS

Xornalismo

Dirección e xestión pública

Administración e dirección de empresas

Ciencia política e da administración

Doble: Administración e Dirección de empresa e Dereito

Traballo social

Comunicación audiovisual

Educación social

Pedagoxía

Dereito

Relacións laboráis e recursos humanos

Empresa e tecnoloxia

Socioloxía

Xestión dixital de información e comunicación

Xestión industrial da moda

Comercio

Publicidade e relacións públicas

Traducción e interpretación

42

36

34,5

33

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

CALES SON OS REQUISITOS PARA ACCEDER?

 

 • Título de bacharelato LOXSE, de bacharelato LOE ou de bacharelato LOMCE.
 • Título universitario.
 • Título de técnico superior ou de técnico especialista.
 • COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.
 • BUP.
 • Título de técnico.
 • Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.
 • Tamén poderán acceder as persoas que superasen a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 

 

AdxuntoTamaño
triptico.pdf643.23 KB