Datas Avaliación Final Ordinaria 2º BAC Curso 23-24

19/05/2024
Europe/Madrid

Por orde cronolóxica

CONVOCATORIA ORDINARIA 2º BAC (Maio 2024)

Último día de clase

Mércores 8 de maio

Exames Finais

Calendario elaborado dende xefatura de estudos segundo as necesidades do profesorado.

9, 10, 13 e 14 de maio

Avaliación Final Ordinaria

Mércores 15 de maio

Entrega de Boletíns

Mércores 15 de maio ás 20h na aula de referencia.

Publicación de cualificacións en SIXA

Mércores 15 de maio ás 21h

Pre-matrícula ABAU

Xoves 16 e luns 20 de maio (ver quendas na web do centro)

Revisión de exames co docente Xoves 16 e martes 21 de maio en horario de clase. De ser noutra hora, previa solicitude.

Volta ás clases de recuperación e preparación das ABAU

Martes 21 de maio

Solicitude de Revisión aos Departamentos no centro ou correo electrónico (ver formularios no apartado dedicado á xefatura de estudos da páxina web do centro)

Xoves 16 e martes 21 de maio ata as 14h

Entrega Resolución dos Departamentos á XE

Mércores 22 de maio ás 13:30h

Comunicación Resolución dos Departamentos á FAMILIA

Mércores 22 de maio ás 14h

Solicitude de Reclamación a Xefatura Territorial no centro ou correo electrónico (ver formularios no apartado dedicado á xefatura de estudos da páxina web do centro)

Xoves 23 e venres 24 de maio ata as 14h

Comunicación á XT

Venres 24 de maio

Envío do Expediente á Xefatura Territorial

Luns 27 de maio

Probas ABAU

Martes 4, mércores 5 e xoves 6 de xuño