Impresos de matrícula

IMPRESOS DE MATRÍCULA. Curso 2022-23

Impresos para consulta, non válidos para formalizar a matrícula

impreso 1º/2º ESO impreso 1º/2º ESO impreso 1º/2º ESO impreso 1º/2º ESO impreso 1º/2º ESO

 1º/2ºESO

 3ºESO - 3º PDC 4º ESO 4º PDC  1º BAC  2º BAC

 

Os impresos de matrícula entragaranse ao alumnado xunto co boletín de cualificacións o día 23 de xuño ás 13:30 na aula de referencia.

Para alumnado de nova incorporación, poderán recoller o impreso na secretaría do centro a partires dese día, o día 23 de xuño.

INFORMACIÓN, DATAS E QUENDAS MATRÍCULAS

Non esquezan achegar tamén a documentación especificada neste documento.

Xunto ao impreso de matrícula, hai que entregar cubertos tamén os seguintes anexos:

ANEXO 1 Á MATRÍCULA: FOLLA DE AUTORIZACIÓNS.

ANEXO 2 Á MATRÍCULA: AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA A RECOLLIDA NO CENTRO.

ANEXO 3 Á MATRÍCULA: AUTORIZACIÓN PARA A SAÍDA DO ALUMNADO DE BACHARELATO, MAIOR DE IDADE, EN HORARIO ESCOLAR.

 O alumnado de bacharelato que esea interesao en SOLICITAR O USO EXCEPCIONAL DE TRANSPORTE debe presentar tamén este documento

PRAZO DE ADMISIÓN ORDINARIA PARA ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS

28/02/2023 11:05
Europe/Andorra


PRAZO DE ADMISIÓN ORDINARIA PARA ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS

 
   Mañá mércores 1 de marzo abre o prazo para a presentación de solicitudes de praza para as alumnas e os alumnos que non a reservaran no seu centro adscrito.
   Antes do 20 de marzo deberán presentar a solicitude na secretaría do IES ou ben mediante a sede electrónica [modelo ED550B Anexo II e Anexo IIb].
 
 
 
 

PROCESO MATRICULACIÓN para o curso 22-23

13/06/2022 22:00
Europe/Madrid

MATRÍCULA – Curso 22-23

Tras a avaliación final ordinaria da ESO (extraordinaria de Bac) e a entrega de notas, unha vez coñecidos os resultados académicos obtidos no curso 2021/2022, comezará o período de Matrícula para todo o alumnado, promocione ou non (este ano non hai matrículas en setembro)

Unha vez realizada a matrícula, só en circunstancias excepcionais e por causas totalmente xustificadas, poderá ser solicitada algunha modificación nas materias escollidas. Estas solicitudes serán estudadas e resoltas pola Dirección do centro.

A impartición das materias elixidas está condicionada a que haxa un mínimo de alumnado (5 para  materias troncais e 10 para optativas) e ás posibilidades organizativas do Centro.

Para a adxudicación de optativas terase en conta, ademais da continuidade de estudos ou posibles incompatibilidades por materias cursadas anteriormente, a orde de chegada o día asignado.

Para a sección bilingüe, serán as cualificacións obtidas en inglés e nas materias propias da sección.

O alumnado e as familias poderán consultar calquera dúbida, sobre a elección de materias optativas e itinerarios, ao Departamento de Orientación, á Xefatura de Estudos ou á Dirección do centro.

 

DATAS MATRICULACIÓN para o curso 22-23

19/06/2021 09:05
Europe/Madrid

 

DATAS DE MATRÍCULA

Para cursar 2º BAC

27 de xuño

Para cursar 1º BAC

28 de xuño

Para cursar 4º ESO

29 de xuño

Para cursar 3º ESO

30 de xuño

Para cursar 2º ESO

1 de xullo

Para cursar 1º ESO

4 de xullo

*Admisión CSXVEC: non hai información

 

En horario de 9 a 14 horas

 

 

Distribuir contido