Lexislación

DECRETO E ORDES POLAS QUE SE REGULAN A ESO E O BACHARELATO

LEXISLACIÓN ESO

 

  • Implantación da ESO, orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a  implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Avaliación na ESO, Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se   regula   a   avaliación   na   educación secundaria  obrigatoria  na  Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Modificación da avaliación na ESO, Orde do 23 de xuño de 2008 pola que semodifica a do 21 de decembro de 2007pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Avaliación diagnóstica, Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Gratuidade dos libros de texto, Orde do 20 de agosto de 2009 pola que seconvoca e se regula a reposición do programade gratuidade de libros de texto e materiais curriculares  en  centros  sostidos  con  fondos públicos para o curso escolar 2009/2010

 

LEXISLACIÓN BACHARELATO

 

  • Decreto de Bacharelato Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Implantación e avaliación no bacharelato Orde de 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na comunidade autónoma de Galicia
  • Optativas de bacharelato Orde de 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas de bacharelat,o seu currículo e se regula a súa oferta

 

OUTRA LEXISLACIÓN DE INTERESE

 

 

LEXISLACIÓN DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO

DECRETO E ORDES POLAS QUE SE DESENVOLVE A ORGANIZACIÓN E O CURRÍCULO DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO.(VER ADXUNTOS)

Distribuir contido