Comisión de Coordinación Pedagóxica

............................................................................

Francisco Manuel Rodríguez Coloma (Director)

Ana Ruíz Soto (Xefa de estudos)

Dominga Pérez Amor (Secretaria)

Carlos Díaz Diéguez (Dpto. Actividades Complementarias e Extraescolares)

Miguel Orosa García (Dpto. CCNN)

Patricia Dapena Puentes (Dpto. Economía)

Leonardo Piñeiro Pereira (Dpto. Educación Física)

José Manuel Rey Bao (Dpto. Educación Plástica)

Asunción Castellano Castillo (Dpto. Filosofía)

Mª Luisa Muiño Rey (Dpto. Física e Química)

Beatriz Muiño Raña (Dpto. Francés)

Francisco Calaza Fernández (Dpto. Grego)

Teresa Iglesias Remuiñán (Dpto. Latín)

Laura Rodríguez Manso (Dpto. Inglés)

David del Río Entonado (Dpto. Lingua e Literatura Castelá)

Xosé Manuel Montero Gómez (Dpto. Lingua e Literatura Galega)

Natalia Pou de los Mozos (Dpto. Matemáticas)

Blanca Bello Sobral (Dpto. Música)

M. J. Amparo Mejuto Costa (Dpto. Orientación)

Mª del Pilar Mosquera Boutureira (Dpto. Relixión)

Juan Manuel Neira Fernández (Dpto. Tecnoloxía)

Julián Ferrer García (Dpto. CCSS, Xeografía e Historia)

Manuel Silvar Formoso  (CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais)

Francisco Calaza Fernández (Dinamizador da Biblioteca)

Xan Munín Neira (ENL)

Ramón Ferreño Mariño (Pedagoxía Terapéutica)

Elvira Castro Otero (Coordinadora Abalar)

Mª Jesús Pardo Regueiro (Coordinadora de Formación en Centros de Traballo)

María del Carmen Núñez Faraldo (coordinadora TIC)

 

Distribuir contido