Comisión de Coordinación Pedagóxica

............................................................................

Francisco Manuel Rodríguez Coloma (Director)

Ana Ruiz Soto (Xefa de estudos)

Dominga Pérez Amor (Secretaria)

Carlos Díaz Diéguez (Dpto. Actividades Complementarias e Extraescolares)

María Jesús Santamariña Núñez (Dpto. CCNN)

Patricia Dapena Puentes (Dpto. Economía)

Leonardo Piñeiro Pereira (Dpto. Educación Física)

José Manuel Rey Bao (Dpto. Educación Plástica)

Asunción Castellano Castillo (Dpto. Filosofía)

Mª Luisa Muiño Rey (Dpto. Física e Química)

Beatriz Muiño Raña (Dpto. Francés)

Francisco Calaza Fernández (Dpto. Grego)

Teresa Iglesias Remuiñán (Dpto. Latín)

Laura Rodríguez Manso (Dpto. Inglés)

David del Río Entonado (Dpto. Lingua e Literatura Castelá)

Xosé Manuel Montero Gómez (Dpto. Lingua e Literatura Galega)

Natalia Pou de los Mozos (Dpto. Matemáticas)

María Pazos Castelos (Dpto. Música)

M. J. Amparo Mejuto Costa (Dpto. Orientación)

Mª del Pilar Mosquera Boutureira (Dpto. Relixión)

Juan Manuel Neira Fernández (Dpto. Tecnoloxía)

Teresa Bellón Patiño (Dpto. CCSS, Xeografía e Historia)

María Jesús Pardo Regueiro  (CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais)

Belén Iglesias Gómez (Dinamización da Biblioteca)

Xan Munín Neira (ENL)

Lucía Regueiro Pérez (Pedagoxía Terapéutica)

Elvira Castro Otero (Coordinadora E-dixgal)

Mª Jesús Pardo Regueiro (Coordinadora de Formación en Centros de Traballo)

Rubén Hermida Rodríguez (coordinadora TIC)

 

Distribuir contido