Comisión de Coordinación Pedagóxica

............................................................................

Francisco Manuel Rodríguez Coloma (Director)

Ana Ruiz Soto (Xefa de estudos)

Dominga Pérez Amor (Secretaria)

Carlos Díaz Diéguez (Dpto. Actividades Complementarias e Extraescolares)

María Jesús Santamariña Núñez (Dpto. CCNN)

Patricia Dapena Puentes (Dpto. Economía)

Leonardo Piñeiro Pereira (Dpto. Educación Física)

José Manuel Rey Bao (Dpto. Educación Plástica)

Asunción Castellano Castillo (Dpto. Filosofía)

Jorge Blanco Aller (Dpto. Física e Química)

Beatriz Muiño Raña (Dpto. Francés)

Francisco Calaza Fernández (Dpto. Grego)

Teresa Iglesias Remuñán (Dpto. Latín)

Laura Rodríguez Manso (Dpto. Inglés)

David del Río Entonado (Dpto. Lingua e Literatura Castelá)

Xosé Manuel Montero Gómez (Dpto. Lingua e Literatura Galega)

Natalia Pou de los Mozos (Dpto. Matemáticas)

María Pazos Castelos (Dpto. Música)

M. J. Amparo Mejuto Costa (Dpto. Orientación)

Mª del Pilar Mosquera Boutureira (Dpto. Relixión)

Juan Manuel Neira Fernández (Dpto. Tecnoloxía)

Teresa Bellón Patiño (Dpto. CCSS, Xeografía e Historia)

María Jesús Pardo Regueiro  (CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais)

Alba Alonso Álvarez (Dinamización da Biblioteca)

María Helena Rodil Fernández (ENL)

Dolores Suárez Villar (Pedagoxía Terapéutica)

Elvira Castro Otero (Coordinadora E-dixgal)

Mª Helena Rodil Fernández (Coordinadora de Formación en Centros de Traballo)

María José Pardo Fandiño (coordinadora TIC)

 

Distribuir contido