............................................................................

Francisco Manuel Rodríguez Coloma (Director)

Natalia Pou de los Mozos ( Xefa de estudos)

Domiga Pérez Amor (Secretaria)

Mª Carmen Núñez Faraldo (Dpto Actividades Complementarias e Extraescolares)

Miguel Orosa García (Dpto CCNN)

Juan F. Centeno Carballido (Dpto. Economía)

José Antonio Valverde Morán (Dpto. Educación Física)

José Manuel Rey Bao (Dpto. Educación Plástica)

Luis Gorrochategui Santos (Dpto. Filosofía)

Mª Luisa Muiño Rey (Dpto. Física e Química)

Beatriz Vázquez Agilda (Dpto. Francés)

Francisco Calaza Fernández (Dpto. Grego)

Teresa Iglesias Remuiñán (Dpto. Latín)

Elvira Charlín Carracedo (Dpto. Inglés)

Mª Concepción Barrilero González (Dpto. Lingua e Literatura Castelá)

Xosé Manuel Montero Gómez (Dpto. Lingua e Literatura Galega)

Adolfo Gabín Sánchez (Dpto. Matemáticas)

Blanca Bello Sobral (Dpto. Música)

M. J. Amparo Mejuto Costa (Dpto. Orientación)

Mª del Pilar Mosquera Boutureira (Dpto. Relixión)

Juan Manuel Neira Fernández (Dpto. Tecnoloxía e Coordinador TIC)

Teresa Bellón Patiño (Dpto. CCSS, Xeografía e Historia)

Manuel Silvar Formoso  (CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais)

Carmen Suárez Moledo (Dinamizadora da Biblioteca)

Xan Munín Neira (ENL)

Ramón Ferreño Mariño (Pedagoxía Terapéutica)

Elvira Castro Otero (Coordinadora Abalar)

Mª Jesús Pardo Regueiro (Coordinadora de Formación en Centros de Traballo)