Orientación

Charla para 2º BAC do Servizo de Información ao Estudante da UDC (Universidade da Coruña)

logo udc

 

Xoves 14 de marzo

No salón de actos do centro para todos os 2º de Bacharelato. Charla organizada polo departamento de Orientación.

De 10:25 a 11:15

 

 

Vª edición da Xornada de Orientación

 

 

Un ano máis o Departamento de Orientación, en colaboración con Vicedirección e o profesorado do Ciclo convoca ao alumnado de 1º e 2º BAC a unha Xornada de Orientación o vindeiro sábado 9 de marzo entre as 10.30 e as 13.00h..  E neste ano,  coa colaboración no deseño da información de Carmen Nuñez, ex alumna, bióloga e ilustradora.

O Bacharelato é un momento de   importantes decisións no relativo aos futuros estudos ou saídas profesionais.  

 

O panorama educativo constantemente cambiante que  estamos a vivir non facilita a toma de decisións  aos interesados e ás súas familias

 

A nosa convocatoria 

 

. Convidamos ao alumnado de 2º BAC que este ano rematará estudos de secundaria pero tamén ao de 1º BAC para que poida tomar  decisións con maior perspectiva.

 

. Convidamos ao alumnado, pero tamén ás familias, convencidos de que nunha decisión así compre sumar puntos de vista.

 

. Convidamos fóra do horario lectivo para favorecer a asistencia tanto das familias como dos colaboradores/as.

 

. Convidamos non tanto a unhas charlas teóricas  canto a un encontro con persoas que estudaron ou estudan aquilo no que podemos estar interesados/as.

 

 . Convidamos non porque dispoñamos dun grande presuposto económico, senón porque atesouramos o inmenso capital humano dun Instituto de máis de medio século.  Contaremos como colaboradores con ex-alumnos/as do IES Francisco Aguiar. 

OS COLABORADORES/AS DA XORNADA

 

- Pedro Rey                                    Prof. UDC

- Mª Jesús Pardo                             Profª.C.S. IES Aguiar

- Pablo Martínez/Carmen Valiño       Mediciña USC

- Laura Nogueira                                Matemáticas UNED

- Carmen Núñez                                 Bioloxía UDC

- Paula Gómez                                Biotecnoloxía USC

- Carlota Gómez.                            Enfermería UDC

- Sara Antelo                                    Fisioterapia

- Lorena Castro                              Química UDC

- Isabel López                                Óptica USC 

- Raquel Veiga                               Podoloxía UDC

- Joaquín Pérez          Arquitectura UDC

- Icía Carro                                    Informática UDC

- Nerea Leiras                                Enx.Desño.Industrial

- Yessica Fernández                          C.S Patronaxe e Moda(IES Paseo das Pontes)

- Ángel Amenedo                           C.S/C.M Electricidade (IES As Mariñas)

- Catuxa Gómez/Óscar Barreiro       EducaciónPrimaria UDC

    Paula García/Laura Antón                 EducaciónPrimaria UDC

- Paula Baroso                               EducaciónInfantil UDC

- Iria Pérez                                    Pedagoxía USC

- Laura Galán                                 Educación Social UDC

- Ainhoa Placer/Silvia Veiga          Terapia Ocupacional. UDC

- Penélope Vidal                            Logopedia UDC

- Antonio Gzálz/Ezequiel Varela     Historia USC

- Andrea Riveira                           Historia da Arte USC

- Lucía Tudó                                    Socioloxía UDC

- Daniel Quintás                           CC. Políticas USC

- Sara Cadaveira/Lidia Roibás       ADE+Dereito UDC

- Candela Montero                        Dereito UDC

- Adrián Mauri / María Vázquez    ESAF/C.S.Admon e Finanzas(IES As Mariñas)

- Marina Muiño/Alicia García       Comunicación Audiovisual UDC/USC

- Elías Teijo                                Publicidade CESUGA

- Silvia Soto/Pablo Ferrer             INEF UDC

- Gala Illanes/Uxía Castelos          Galego USC

Lidia Gómez                           Galego(Español)USC

- Noelia Barbeito                        Español UDC

- Maia López                              Filosofía USC

- Selene Varela/Noelia Fraga         Ling. Modernas USC

- Julio Lorenzo/Álvaro Pérez        Forzas Armadas

- Óscar Alfeirán                            Escola Superior de Hostelería de Galicia

 

Acto conmemorativo do 70 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos

O vindeiro martes 11 de decembro celebraremos un acto para toda a ESO, a 7ª e 8ª hora no Pabellón, lectura de artigos da Declaración Universal dos Dereitos Humanos en diferentes linguas a cargo de alumnos/as do centro.

derechos humanosDeclaración Universal dos Dereitos Humanos 

Post ABAU. Simulador da nota de admisión ás titulacións das Universidades galegas 

Esta fin de semana será a da gran liberación para o noso alumnado que ven de rematar as probas da ABAU.

 

Nunha semana máis ou menos teredes as vosas cualificacións e entón compre ter clara cal é a nota acadada resultado da ponderación entre a cualificación da ABAU e a do BAC. Para facilitar isto a propia Xunta de  Galicia proporcionanos un simulador que permite calcular dita NOTA DE ADMISIÓN. 

 

 

Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, tendes á vosa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25262

Convocatoria axudas STEMweek

A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

quendasstem

O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.

En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores legais dos menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado ata o lugar de realización da actividade, e os gastos que isto ocasione serán a cargo deles. O resto das actividades será gratuíto para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.

Persoas beneficiarias e requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Ter superadas todas as materias no curso 2016/17. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un/unha alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2017/18, deberá renunciar a ela. 
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
prazo estará aberto ata o 12 de xullo de 2018
Máis información no DOG do 12 de xuño de 2018 e en www.edu.xunta.es 
Enderezo electrónico: stemweek@edu.xunta.es

ABAU 2018(selectividade)Calendario. Ponderacións...

ABAU: Proba de avaliación do bacharelato para o acceso á Universidade

Calendario da proba de acceso á Universidade: http://ciug.gal/PDF/cartelcalendario2018.pdf

Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba: http://ciug.gal/PDF/novataboapond18.pdf

A realización dos exercicios da ABAU serán o 12, 13 e 14 de xuño de 2018. Haberá unha convocatoria extraordinaria o 12, 13 e 14 de setembro de 2018

Un blogue interesante do IES A Sardiñeira para aclarar dúbidas: https://monicadizorienta.blogspot.com.es/

Derradeira sesión do programa Suprime o Control

O martes 20 de febreiro puxemos fin ás sesións co alumnado do Programa para a Prevención da Violencia de Xénero que durante tres martes realizaron os alumnos e alumnas de 3º e 4º da ESO.

Próximamente convidaremos tamñen aos pais e nais a participar nunha nova sesión de traballo sobre este tema tan importante.

Distribuir contido