Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

CONFERENCIA ADICAE: OS RETOS DOS CONSUMIDORES NA ERA DIXITAL

O pasado día 3 de febreiro levouse a cabo unha conferencia sobre os retos dos consumidores na era dixital a iniciativa do Dpto. de Comercio e Márketing do IES Francisco Aguiar, na que participaron o alumnado do Ciclo de Xestión de Vendas e Espazos Comercias e alumnado de Economía de 1º de BACH.

A sesión foi impartida por Técnicas de ADICAE, que é unha asociación especializada na protección, formación e información dos dereitos dos consumidores, cun interese especial no consumo financieiro.

O obxectivo era que os asistentes tomemos conciencia da necesidade de participar activamente na defensa dos nosos dereitos.

Na conferencia, que se desenvolveu de forma interactiva cos participantes recollendo antes de comenzar cada parte da exposición as percepcións do alumnado, abordáronse múltiples cuestións, entre as que destacaron o comercio electrónico e as principais actividades fraudulentas que poden vir asociadas ó mesmo, a financiación ó consumo, as características e vantaxes da economía circular ou o servizo de consulta e resolución de reclamacións dos consumidores relacionados con produtos e servizos financieiros ou de subministro de enerxía eléctrica ou de gas.

ESTRATEXIA COMUNICATIVA NA LINGUA DE SHAKESPEARE

Dentro das actividades de comunicación que está a levar a cabo o alumnado de 2º curso do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, co obxectivo de mellorar as  estratexias comunicativas, usando a comunicación oral ante público con soltura e transmitindo credibilidade coa linguaxe corporal, a alumna Yaiza Freire Pereira realizou unha prensentación ante o alumnado de 1º curso do Ciclo.

 

A ponencia  xirou ó redor da figura de Harry Potter en "20 Years of Magic", e desenvolveuse íntegramente en lingua inglesa (co hándicap que supón a expresión nunha lingua estranxeira),

Parabéns pola iniciativa e a defensa da mesma.

REFLEXIONAMOS SOBRE “ESTEREOTIPOS EN CONTIDO AUDIOVISUAL”

 

Gemma Castelo Martelo e Yaiza Freire Pereira, alumnas do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, estiveron a realizar nas últimas semanas unha presentación sobre   "Estereotipos en contido audiovisual" en todas as titorías 1º de  ESO en colaboración co Departamento de Orientación.

A presentación centrouse nos estereotipos de xénero nas películas e series para público xuvenil, proporcionando ferramentas para que os alumnos podan identificar estes estereotipos e adopten unha actitude crítica na visualización deste tipo de contidos.

Por outra banda, para as alumnas que realizan a ponencia, trátase  de mellorar a súa estratexia comunicativa, aprender a falar en público con naturalidade e soltura, utilizando unha linguaxe  verbal  e corporal como ferramenta de persuasión, para transmitir credibilidade; así como estar preparados para interactuar cun público desoñecido.

Parabéns pola iniciativa.

 

Charla de ADICAE sobre dereitos das persoas consumidoras

03/02/2022 09:45
03/02/2022 11:25
Etc/GMT+2

 

O 3 de febreiro remos no Salón de Actos unha charla de ADICAE (Asociación para a Defensa de Usuarios e COnsumidores) sobre a protección dos dereitos das persoas consumidoras.

 

En marcada nun módulo profesional do Ciclo de Xestión de vendas, asistirá tamén o alumnado de Economía de 1º de Bacharelato.

A charla ten tres obxectivos:

  1. Ofrecer información, axuda e orientación ao alumnado, como persoas consumidoras que son.
  2. Fomentar e divulgar formación sobre educación financeira e de consumo.
  3. Informar as persoas consumidoras sobre as redes sociais e a innovación dixital.

Implantación no punto de venda: visita a Eroski

O 30 de novembro o alumnado do 2º curso do Ciclo Superior de Vendas e Espacios Comerciais, realizou unha visita didáctica ó Hipermercado EROSKI de Betanzos.

A visita foi guiada polo encargado do establecemento, Adolfo que compartiu co alumnado a distribución das distintas seccións da tenda, os métodos de implantación dos produtos nos lineais, a problemática da organización das promocións temporais e a  organización loxística.

Tivemos a oportunidade de ver a posta en práctica nun establecemento comercial das técnicas de xestión e implantación do surtido de productos, organización de almacén,  así como exemplos  de resolución de problemas de abastecemento ou excesos de stocks.

Agradecemos a atención prestada por Adolfo, tanto polo tempo adicado como pola claridade das súas explicacións.

Charla informativa sobre bolsas de estudo para titulados, do FUAC

13/12/2021 10:35
13/12/2021 11:25
Etc/GMT+2

 

Unha persoa representante do FUAC visitará o centro para impartir unha charla informativa sobre as bolsas de estudo da FUAC para titulados en FP, explicando as características das mesmas.

Visita ao Supermercado Eroski de Betanzos

30/11/2021 10:35
30/11/2021 12:00
Etc/GMT+2

O alumnado de 2 curso de Ciclo Superior visita o Eroski Betanzos para analizar a organización do establecemento, ubicación de seccións, reparto de lineais e presentación de produtos, co fin de ver na práctica os coñecementos explicados na aula.

ANDAINA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: UNHA MOREA DE PASOS CARA A IGUALDADE

 

O alumnado e profesorado do CS de Xestión de vendas e espazos comercial realizamos o 25 de novembro unha andaina de 12 km con punto de partida no IES Francisco Aguiar ata o espazo natural de Chelo, nun percorrido circular pasando polo campo dos Caneiros.