---

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 Profesorado

Francisco M. Rodríguez Coloma

Natalia Pou de los Mozos

Ana Ruíz Soto

Elvira Castro Otero

 

Alumnado

Daniel Fraga Couceiro

 

Pais/Nais

Francisco García Pérez

 

Persoal de administración e servizos

Ofelia López Campos