ACTA DA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL DO 8 DE NOVEMBRO DE 2022

08/11/2022 15:02
Europe/Andorra

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL DO 8 DE NOVEMBRO DE 2022

 

Ás 16:15 horas do 8 de novembro de 2022, reuniuse a Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección de membros do Consello Escolar do IES Francisco Aguiar, coa seguinte orde do día:

 1. Constitución da Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección de membros do Consello Escolar do IES Francisco Aguiar.
 2. Aprobación dos censos electorais.
 3. Aprobación do calendario electoral.
 4. Rogos e preguntas.

 Unha vez constituida a Xunta Electoral, adóptanse os seguintes acordos:

· Aprobar os censos electorais dos diferentes sectores.

· Aprobar o seguinte calendario electoral:

 

 1. Prazo de presentación de candidaturas: Do 11 ao 18 de novembro, ambos incluidos.
 2. Proclamación provisional de candidaturas: 18 de novembro.
 3. Prazo de reclamacións: 19 - 20 de novembro.
 4. Proclamación definitiva de candidaturas: 21 de novembro
 5. Votación alumnado: 29 de novembro
 6. Votación profesorado: 29 de novembro [apertura de mesa: 10:20 / peche da mesa: 11:30]
 7. Votación pais/nais: 29 de novembro [de 16:30 ás 18:30]
 8. Proclamación de candidatos electos: 1 de decembro

 

 

 

 

 

 

Adrián Roca Medal

 [representante do alumnado]

Ana Villar Ponte  [representante do PAS]

Carmela Rodríguez Rodríguez [representante do profesorado]

 

 

 

 

 

Mónica Casal Fernández  [representante de nais, pais, titores legais]

 

 

Francisco Rodríguez Coloma [Director do IES Francisco Aguiar]

 

En Betanzos a 8 de novembro de 2022

 

AdxuntoTamaño
Candidatura representante do Profesorado no Consello Escolar.pdf77.22 KB
Candidatura representante de nais, pais e titores legais do alumnado no Consello Escolar.pdf77.3 KB
Candidatura representante do alumnado no Consello Escolar.pdf79.68 KB
ACTA XE.pdf59.78 KB