blogue dechus.pardo

TALLER “FONTES DE FINANCIAMENTO DA EMPRESA”

Carlota Sánchez-Montaña Puga, coordinadora adxunta da área de Educación Superior da obra social Abanca, impartiu o taller sobre fontes de financiamento na empresa dentro do programa de educación financeira de Afundación.

Compartiu co alumnado do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais as tres decisións clave para unha empresa: os recursos, en que se invisten e quen os xestionan, así como as alternativas de financiamento da empresa e os seus custos.

Mención especial foi a conta de resultados como xeradora de recursos financeiros e a obtención de beneficios como medio de supervivencia da empresa, non como un fin en si mesmo.

Agradecemos a oportunidade de acceder á información e ó saber facer da entidade.

EROSKI: IMPLANTACIÓN DO PRODUTO NO PUNTO DE VENDA

O 22 de novembro, por segundo ano consecutivo, Eroski Betanzos brindou ós alumnos e alumnas do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais a oportunidade de coñecer, de primeira man, o modelo de implantación do produtos nas diferentes seccións do hipermercado.

Ó longo da visita acompañounos o encargado do establecemento, quen analizou a metodoloxía de distribución dos productos nos lineais, as promocións temporais e a organización loxística.

Brindounos a oportunidade de comprobar a realidade das técnicas de xestión e implantación do surtido, a organización do almacén e de analizar o sistema de solución de problemas de abastecemento ou escesos de stock.

Agradecemos o tempo e a atención a Adolfo Silva, encargado de tenda e a Eva Capelete do derpartamento de Relacións Sociais e Prevención.

EMPRENDER: UNHA VIAXE HEROICA

 

O 13 de outubro os alumnos do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais asistiron a unha conferencia sobre o espíritu emprendedor impartida por Angel Noguerol da Cámara de Comercio de A Coruña.

Na charla abordáronse as cualidades que debe reunir a persoa que decide emprender un negocio pola súa conta e o camino que debe seguir para poñer en marcha o seu proxecto, así como as diversas axudas (económicas e/ou de consultoría) que ofrecen as Institucións, con especial referencia ó programa España Emprende da Cámara de Comercio.

Nunha segunda parte relatáronse diversas experiencias emprendedodras de éxito que poden servir de referencia a futuros candidatos, como Angel Cycle Works.

Interesantísima xornada apra achegar o reto do empredemento á xente nova.

CONFERENCIA ADICAE: OS RETOS DOS CONSUMIDORES NA ERA DIXITAL

O pasado día 3 de febreiro levouse a cabo unha conferencia sobre os retos dos consumidores na era dixital a iniciativa do Dpto. de Comercio e Márketing do IES Francisco Aguiar, na que participaron o alumnado do Ciclo de Xestión de Vendas e Espazos Comercias e alumnado de Economía de 1º de BACH.

A sesión foi impartida por Técnicas de ADICAE, que é unha asociación especializada na protección, formación e información dos dereitos dos consumidores, cun interese especial no consumo financieiro.

O obxectivo era que os asistentes tomemos conciencia da necesidade de participar activamente na defensa dos nosos dereitos.

Na conferencia, que se desenvolveu de forma interactiva cos participantes recollendo antes de comenzar cada parte da exposición as percepcións do alumnado, abordáronse múltiples cuestións, entre as que destacaron o comercio electrónico e as principais actividades fraudulentas que poden vir asociadas ó mesmo, a financiación ó consumo, as características e vantaxes da economía circular ou o servizo de consulta e resolución de reclamacións dos consumidores relacionados con produtos e servizos financieiros ou de subministro de enerxía eléctrica ou de gas.

ESTRATEXIA COMUNICATIVA NA LINGUA DE SHAKESPEARE

Dentro das actividades de comunicación que está a levar a cabo o alumnado de 2º curso do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, co obxectivo de mellorar as  estratexias comunicativas, usando a comunicación oral ante público con soltura e transmitindo credibilidade coa linguaxe corporal, a alumna Yaiza Freire Pereira realizou unha prensentación ante o alumnado de 1º curso do Ciclo.

 

A ponencia  xirou ó redor da figura de Harry Potter en "20 Years of Magic", e desenvolveuse íntegramente en lingua inglesa (co hándicap que supón a expresión nunha lingua estranxeira),

Parabéns pola iniciativa e a defensa da mesma.

REFLEXIONAMOS SOBRE “ESTEREOTIPOS EN CONTIDO AUDIOVISUAL”

 

Gemma Castelo Martelo e Yaiza Freire Pereira, alumnas do CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, estiveron a realizar nas últimas semanas unha presentación sobre   "Estereotipos en contido audiovisual" en todas as titorías 1º de  ESO en colaboración co Departamento de Orientación.

A presentación centrouse nos estereotipos de xénero nas películas e series para público xuvenil, proporcionando ferramentas para que os alumnos podan identificar estes estereotipos e adopten unha actitude crítica na visualización deste tipo de contidos.

Por outra banda, para as alumnas que realizan a ponencia, trátase  de mellorar a súa estratexia comunicativa, aprender a falar en público con naturalidade e soltura, utilizando unha linguaxe  verbal  e corporal como ferramenta de persuasión, para transmitir credibilidade; así como estar preparados para interactuar cun público desoñecido.

Parabéns pola iniciativa.

 

Escaparate Nadal: CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

 
O alumnado de segundo curso do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais do IES Francisco Aguiar deseñou un escaparate que se pode ver no primeiro andar. Na montaxe recrease a vitrina dunha libraría, á que se lle aporta un aire festivo con motivo das celebracións do Nadal.
 
A premisa coa que se traballou na súa confección foi a de usar, case en exclusiva, materiais que se poden atopar nunha papelaría, así como a reutilización de elementos que xa formaron parte doutros escaparates feitos por alumnado do centro. 
 
Na vitrina tamén se incluiron dous modelos de embarcacións galegas realizados cunha impresora 3D dentro do proxecto Fasquía 3D, no que participa o centro.

Charla FUAC para titulados CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

A Fundación Universidade da Coruña (FUAC) ten o compromiso de abrir a porta das empresas ós alumnos e alumnas titulados universitarios e de Formación Profesional, para facilitar a súa incorporación ó mundo laboral.

Un ano máis,  o 13 de decembro, Amalia Borregueiro, técnica da área de Emprego da FUAC impartiu unha charla informativa sobre o programa de prácticas que a FUAC ofrece a titulados, na que informou ó alumnado do 2º curso do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais das principais características do programa e do procedemento para inscribirse na bolsa de emprego da entidade.

Unha oportunidade máis para os nosos alumnos que están a piques de comezar a súa formación en empresas.

Implantación no punto de venda: visita a Eroski

O 30 de novembro o alumnado do 2º curso do Ciclo Superior de Vendas e Espacios Comerciais, realizou unha visita didáctica ó Hipermercado EROSKI de Betanzos.

A visita foi guiada polo encargado do establecemento, Adolfo que compartiu co alumnado a distribución das distintas seccións da tenda, os métodos de implantación dos produtos nos lineais, a problemática da organización das promocións temporais e a  organización loxística.

Tivemos a oportunidade de ver a posta en práctica nun establecemento comercial das técnicas de xestión e implantación do surtido de productos, organización de almacén,  así como exemplos  de resolución de problemas de abastecemento ou excesos de stocks.

Agradecemos a atención prestada por Adolfo, tanto polo tempo adicado como pola claridade das súas explicacións.

ANDAINA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: UNHA MOREA DE PASOS CARA A IGUALDADE

 

O alumnado e profesorado do CS de Xestión de vendas e espazos comercial realizamos o 25 de novembro unha andaina de 12 km con punto de partida no IES Francisco Aguiar ata o espazo natural de Chelo, nun percorrido circular pasando polo campo dos Caneiros.