Celebración do Orgullo - Conmemoracións escolares

18/06/2023 22:00
21/06/2023 21:59
Etc/GMT+2

Entendemos que o feito de que o coñecido como o "Día do Orgullo" caia fora do calendario lectivo, a 28 de xuño, motiva que a Consellaría indique o seguinte no decreto do calendario escolar 2022/23:

De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos realizarán actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.