Post ABAU. Simulador da nota de admisión ás titulacións das Universidades galegas 

Esta fin de semana será a da gran liberación para o noso alumnado que ven de rematar as probas da ABAU.

 

Nunha semana máis ou menos teredes as vosas cualificacións e entón compre ter clara cal é a nota acadada resultado da ponderación entre a cualificación da ABAU e a do BAC. Para facilitar isto a propia Xunta de  Galicia proporcionanos un simulador que permite calcular dita NOTA DE ADMISIÓN. 

 

 

Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, tendes á vosa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25262