Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Simulador da nota de admisión ás titulacións do SUG

Mar, 12/06/2018 - 13:43

Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, ten a súa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.

Menú Advertisement

Acceso á universidade

Sen términos