Benvida do Conselleiro

Como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quero darlles a benvida a este espazo web do portal educativo da consellería.

Todos sabemos que, nos tempos actuais, calquera responsabilidade de goberno se traduce nun reto importante. Nas área da cultura e da educación esa aposta ten un carácter especial, xa que estamos a falar dos elementos esenciais sobre os que se configuran a actividade e a expresión do conxunto da cidadanía.

Vivimos nunha Galicia aberta, plural, inclusiva e diversa. Unha Galicia na que a nosa educación e a nosa cultura son os piares que nos sitúan no mundo de maneira inconfundible.

Para min, facerme cargo desta área representa unha honra e un privilexio na consciencia do excepcional soporte co que contamos: unha comunidade, que se nutre desde hai milenios das correntes europeas da creatividade artística e da espiritualidade, e mais un pobo, cunha lingua e cunha cultura propias, tan aberto a expresar o seu potencial como a se integrar nas dinámicas imparables do mundo actual.

Sei que a inmensa maioría das persoas que habitamos e compartimos esta terra queremos acadar obxectivos comúns e que as xeracións máis novas gocen duns alicerces ben estruturados para viviren en plenitude co que lles podemos fornecer para descubriren a vida en por si.

Coa seguridade e coa confianza de que estamos nun gran proxecto colectivo, envíolles o meu saúdo máis cordial.

 

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria