Teléfonos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

A Consellería

Información:

 • Teléfonos: 981 54 44 00 - 981 54 43 76
   

Gabinete da Conselleira

Gabinete de Comunicación

Secretaría Xeral

Vicesecretaría Xeral

 • Teléfono: 981 54 44 75

Servizo de Xestión Orzamentaria

 • Teléfono: 981 54 44 40

Servizo Técnico-Xurídico

 • Teléfono: 981 54 44 77

Servizo de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo

 • Teléfono: 981 54 44 04

Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios

 • Secretaria/o:           Teléfono -------
 • Subdirector/a Xeral: Teléfono: 981 54 44 92

Servizo de Xestión do Transporte Escolar dos Centros Docentes non Universitarios

 • Teléfono: 981 54 54 73 / 981 54 44 89
 • Xefe/a de servizo: 981 54 54 14

Servizo de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non Universitarios

 • Teléfono:  981 54 44 61/ 981 54 54 80
 • Xefe/a de servizo: 881 99 51 88

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

 • Teléfono: 981 95 78 19
 • Xefa/e de servizo: 981 95 74 79

Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento

 • Teléfono:981 54 44 51

Servizo de Construcións

 • Teléfono: 981 54 44 56

Servizo de Obras e Equipamentos

 • Teléfono: 981 54 44 54

Servizo de Supervisión de Proxectos e Xestión Patrimonial

 • Teléfono: 981 54 44 15

Asesoría Xurídica

 • Teléfono: 981 54 44 74

Intervención Delegada

 • Teléfono: 981 54 44 63 - 981 54 44 65

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

 • Teléfono: 981 54 01 50

 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Subdirección Xeral de Centros

 • Teléfono: 981 54 65 17  Fax: 981 54 65 42

Servizo de Centros

 • Teléfono: 981 54 65 18

Servizo de Xestión de Programas Educativos

 • Teléfono: 981 54 65 23

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

 • Teléfono: 981 95 77 95 Fax: 981 54 54 84 - 981 54 54 20 Correo electrónico: sxp@edu.xunta.gal

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria:

 • Teléfono: 981 54 44 83  Correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.gal
 • Acceso e ingreso á función pública docente: 981 54 44 82
 • Concurso de traslados: 981 54 44 82 - 981 54 54 95
 • Interinidades e substitucións: 981 54 44 88 - 981 54 44 87 - 981 54 54 40
 • Situacións administrativas: 981 54 54 95
 • Xubilacións: 981 54 54 95 - 981 54 44 87

Servizo de Profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial:

 • Correo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.gal
 • Acceso e ingreso á función pública docente: 981 54 52 55 – 981 54 44 86 – 981 95 79 10
 • Concurso de traslados: 981 54 54 94 - 981 54 52 55 - 981 95 79 10
 • Interinidades e substitucións: 981 54 54 08 e 981 54 54 07
 • Listaxes de substitucións: 981 95 79 10
 • Situacións administrativas: 981 54 44 86

Servizo de Persoal de Administración e Servizos (Non docente):

 • Correo electrónico: persoal.nondocente@edu.xunta.gal
 • Teléfono: 981 54 54 39
 • Habilitada: 981 54 44 34
 • Nóminas servizos centrais: 981 54 44 32
 • Persoal funcionario non docente: 981 54 44 37 - 981 54 44 29
 • Persoal laboral non docente: 981 54 44 39

Servizo de Réxime Xurídico e Recursos

 • Teléfono: 981 54 54 97
 • Recursos e sentenzas: 981 95 79 12 e 881 99 94 66

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

 

Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado

 • Telefono: 981 54 65 03  Fax: 981 54 65 50

Servizo de Ordenación, Convivencia e Participación Educativa

 • Correo electrónico: xsoie@edu.xunta.gal
 • Educación Especial / Escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: 981 54 65 05
 • Ordenación educativa: 981 54 65 07
 • Asesoría de Programas Educativos Contratos-Programa. Programa Arco: 881 997 096 - 981 540 287 - 881 996 396
 • Asesoría de Programas Educativos. Plan Proxecta : 881 997 498 - 881 996 395
 • Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado Axudasle 981 95 72 96
 • Centros Plurilingües. Auxiliares de Conversa centros concertados. Teléfono: 981 546 544
 • Auxiliares de Conversa centros públicos. English Week. CUALE Teléfono: 981 957 538
 • Seccións Bilingües.  DELF Escolar.  BachiBac Teléfono: 881 997 497
 • Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) : 981 54 65 44
 • Asesoría de Igualdade: 881 997 598

Servizo de Formación do Profesorado

 • Teléfono: 881 99 76 36
 • Reintegros individuais : 981 54 65 15
 • Licenzas por formación : 881 997635
 • Convocatoria E-Dixgal: 981 54 65 14
 • Convocatorias STEM: 881 997494
 • Asesoría de Innovación Educativa. Plan Proxecta: 881 99 75 98 / 881 99 74 94
 • Asesoría Programas Ed. Europeos: 981 54 65 45
 • Asesoría técnica de formación: 981 54 02 88
 • Homologacións de actividades de formación do profesorado: 881 99 72 49
 • Programas Europeos. Erasmus +. eTwinning: 981 546545
 • Recoñecemento de actividades formativas: 981 54 65 10

Servizo de Inclusión e Orientación Educativa

 • Teléfono: 981-546573
 • Asesoría de Orientación Educativa: 981 54 65 12

Subdirección Xeral de Formación Profesional

Servizo de Ordenación e Formación Profesional

 • Teléfono: 981 54 65 34
 • Xefatura Validacións e Equivalencias: 981 54 65 35
 • Asesoría Cursos Formación: 981 54 02 08/ 981 54 65 52
 • Asesoría PCPI - Formación Profesorado: 981 54 65 52
 • Asesoría Ordenación - Desenvolvemento Curricular: 981 54 02 09
 • Asesoría Lingua e Recursos Didácticos: 981 54 02 09
 • Asesoría Deseño Curricular-Normativa: 881 99 70 94
 • Asesoría Ens. Distancia-Normativa: 881 99 70 94
 • Asesoría Medios Audiovisuais: 981 54 65 09
 • Asesoría Recursos Educativos e Acceso Ciclos: 98154 65 08

Servizo de Xestión da Formación Profesional

 • Teléfono: 881 99 70 95
 • Asesoría Pobras Libres: 881 99 74 08
 • Asesoría Pobras de Acceso a Ciclos: 881 99 74 07
 • Asesoría Admisión a Ciclos Formativos: 881 99 74 08
 • Asesoría Oferta educativa: 881 99 74 29
 • Asesoría Equip. ciclos- Xestión calidade 981 54 65 43

Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas

 • Teléfono: 981 54 65 46
 • Axudas Prácticas: 981 54 65 38
 • Asesoría Fomento Espíritu Emprendedor: 981 54 65 38
 • Asesoría Orientación Profesional e Convenios: 981 54 65 36
 • Asesoría Promoción e Difusión FP: 981 54 65 64
 • Asesoría Formación en Centros de Traballo: 981 54 02 13
 • Asesoría Acreditación Competencias: 981 54 02 19

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial 

 • Teléfono: 981 54 65 53  Fax: 981 54 65 51

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

 • Teléfono: 981 54 65 55
 • Asesoría Música e Artes Escénicas: 981 54 65 56
 • Asesoría ensinanzas deportivas: 881 99 70 20
 • Asesoría Artes Plásticas e Deseño: 881 99 70 20
 • Asesoría de Idiomas: 981 54 65 11

Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas Adultas.

 • Teléfono 981-546537
 • Xestión Económica: 981 54 02 89 / 981 54 65 39
 • Asesoría Educación Adultos: 981 54 65 49

Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Servizo de Coordinación e Planificación da Inspección Educativa

 • Teléfono: 981 54 65 28
 • Asesoría de Coordinación: 981 54 65 29
 • Asesoría de planificación: 981 54 02 74

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

 • Teléfono: 981 54 65 27
 • Negociado: 981 54 02 74
 • Asesoría de avaliación: 981 54 65 72
 • Asesoría de avaliación de programas e institucións educativas: 981 54 02 05
 • Asesoría de planificación educativa: 881 99 73 83
 • Asesoría de calidade e xestión de novas tecnoloxías para a inspección educativa: 881 99 73 84

 

 

Secretaría Xeral de Universidades

 

 • Teléfonos: 981 54 54 27 - 981 54 54 46 Fax: 981 54 54 22
 • Correo electrónico: sxu@edu.xunta.gal

Subdirección Xeral Universidades

 • Teléfono: 981 54 54 46 Fax:981 54 54 22

Servizo de Coordinación do Sistema Universitario

 • Teléfono: 981 54 54 30

Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudiantes Universitarios/as

 • Teléfono: 981 54 44 30

Servizo de Financiamento do Sistema Universitario

 • Teléfono: 981 54 54 79

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

 • Teléfono: 981 95 78 20  Fax: 881 99 91 35

Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica

 • Teléfono: 981 95 76 49

Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

 • Teléfono: 881 99 51 50

 

Departementos Territoriais

 

Departamento Territorial da Coruña

Xefatura Territorial

Servizo de Recursos Humanos

Servizo de Programación e Contratación

Servizo de Recursos Educativos e Complementarios

Servizo de Unidade Técnica

Servizo Territorial de Inspección Educativa

 

Departamento Territorial de Lugo

Xefatura Territorial

Servizo de Recursos Humanos

Servizo de Recursos Educativos Complementarios

Servizo Xurídico e Técnico-Administrativo, Programación e Contratación

Servizo de Unidade Técnica

Servizo Territorial de Inspección Educativa 

 

Departamento Territorial de Ourense

Xefatura Territorial

Servizo de Recursos Humanos

Servizo Xurídico e Técnico-Administrativo, Programación e Contratación

 Servizo de Recursos Educativos Complementarios

Servizo de Unidade Técnica

Servizo Territorial de Inspección Educativa

 

Departamento Territorial de Pontevedra

Xefatura Territorial

Servizo de Recursos Humanos

Servizo de Programación e Contratación

Servizo de Recursos Educativos Complementarios

Servizo de Unidade Técnica

Servizo Territorial  de Inspección educativa

 

Òrganos colexiados

Consello Escolar de Galicia

Consello galego de Formación Profesional

Consello galego de Universidades

 • Teléfono: 981 54 54 27