Actualidade

RSS Novas Edu
06/05/2021 | 19:57
A contía mensual oscilará entre os 125 e os 195 euros ao mes en función dos países de destino
04/05/2021 | 16:58
O conselleiro Román Rodríguez subliña que o reto é reforzar un novo modelo de colexios e institutos cunha orientación educativa, enfocada á transformación dixital e á aprendizaxe...
03/05/2021 | 19:43
Increméntanse as prestacións para que todos os traballadores gocen das mesmas condicións, realicen o traballo de forma directa, subrogada ou subcontratada
03/05/2021 | 14:12
O obxectivo é introducir a práctica deportiva de forma transversal no ensino, favorecendo que os hábitos saudables cheguen ao 100% do alumnado e apoien o seu rendemento académico
02/05/2021 | 12:04
 O conselleiro e o director da entidade asinan un convenio
Desenvolverase un proxecto piloto con centros educativos de Santiago, coa previsión de amplialo durante catro cursos ao resto de Galicia
01/05/2021 | 11:16
Está dirixido a estudantes matriculados nas ensinanzas de FP, deportivas ou de artes plásticas e deseño
30/04/2021 | 12:59
O conselleiro Román Rodríguez explica que este equipo definirá as estratexias de reforzo académico a poñer en marcha co obxecto de minimizar o impacto da pandemia nos estándares...
28/04/2021 | 12:56
A iniciativa recoñece e valora publicamente os méritos académicos excepcionais baseados no esforzo e no traballo dos alumnos no pasado curso 2019/20
28/04/2021 | 12:52
O conselleiro de Cultura defende no Parlamento que o ensino está cumprindo a súa función formativa, tal e como reflicte o informe PISA, que certifica que somos a comunidade onde o...
27/04/2021 | 11:42
t
Nace CDGLab, un espazo de encontro entre a formación e a profesión para o alumnado de artes escénicas
27/04/2021 | 10:53
O instituto compostelán foi o único de España en coordinar dous destes proxectos