Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias profesionais

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

Nerta

Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (Nerta)

CXT

Concurso xeral de traslados

Ciclos web

Admisión en ciclos formativos

Dicionario

Dicionario de galego

XADE

Xestión administrativa da educación

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

FCT

Formación en centros de traballo

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares