Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional