Igualdade

Neste portal ofrécese información de interese para abordar a coeducación no ámbito educativo e recursos que axuden a traballar a igualdade.

Asesoría de Igualdade

Mónica Martínez Baleirón
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Edif. Administrativo de San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
881 997 598