Servizos

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

FCT

Formación en centros de traballo

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

CADP

Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais

CXT

Concurso xeral de traslados

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar