Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
    • A xerarquizacíón dos encabezados no portal non é correcta ou non se corresponde cunha xerarquía real para organizar aos contidos [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301 549:2019]
    • Algúns contidos non son agrupados usando etiquetas semánticas polo que o seu propósito non pode ser establecido automaticamente [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301 549:2019]
    • Algunhas ligazóns non están correctamente definidas polo que non poden ser interpretadas correctamente polos produtos de apoio [requisito número 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto) de UNE-EN 301 549:2019]
  2. carga desproporcionada: non aplica.
  3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 16/01/2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 16/01/2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Contacto co Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 11/11/2019.

Ligazóns relacionadas

Tema

Outra información de interese