Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Inspección educativa

A Inspección Educativa é a organización integrada na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional á que se lle atribúe a inspección sobre todos os centros docentes non universitarios, servizos, programas e actividades que integran o sistema educativo de Galicia, tanto de titularidade pública como privada, en todos os niveis educativos, co fin de asegurar o cumprimento das leis, contribuír á mellora do sistema educativo, á calidade do ensino, así como á garantía dos dereitos e á observancia dos deberes de cantos participan nos procesos de ensino e aprendizaxe.

Estructura de Inspección Educativa

Subdirección Xeral de Inspección

 

Servizos territoriais de Inspección Educativa

A coruña Lugo Ourense Pontevedra

Organización e funcionamento

 

Consulta inspector ou inspectora-centro

  • Pode consultar o inspector ou inspectora dun centro educativo na información que lle ofrece a aplicación Buscador de centros