Inicio

 

Premios ao alumnado

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2021-2022

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 20 de marzo

Xurado de selección. DOG do 30 de marzo

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións provisionais

Anexo I

Anexo II

 

Puntuacións definitivas

Anexo I

Anexo II

 

Concesión

Orde de concesión. DOG do 10 de xullo

 

Consulta de información da convocatoria 2020-2021 nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2022-2023

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 3 de abril

Tribunal, instrucións e horario para a realización da proba. DOG do 18 de abril

Lugares de realización da proba

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións

Provisionais

Definitivas

 

Concesión

Orde de concesión. DOG do 18 de setembro

 

Consulta de información da convocatoria 2021-2022 nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Convocatoria 2022-2023

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 14 de abril

Tribunal, instrucións e horario para a realización da proba. DOG do 19 de maio

Lugares de realización da proba

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións

Provisionais

 

Consulta de información da convocatoria 2021-2022 nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2022-2023

Orde de convocatoria. DOG do 3 de xullo

Comisión de selección. DOG do 28 de xullo

 

Prazo de solicitudes: 16 de agosto - 15 de setembro

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación PremiosEdu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital (facer clic na icona verde na esquina superior dereita desta páxina). Despois de acceder á aplicación PremiosEdu, hai que seleccionar a opciónSolicitudes” no menú da esquerda. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contacto e os datos académicos. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapelaSolicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

 

2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación PremiosEdu e a continuación premer no botón Presentar En Sede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuación, deberase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

 

Consulta de información da convocatoria 2021-2022 nesta ligazón.