Inicio

 

Premios ao alumnado

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2020-2021

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 8 de marzo

Xurado de selección. DOG do 7 de abril

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións provisionais

Anexo I

Anexo II

 

Puntuacións definitivas

Anexo I

Anexo II

 

Concesión

Orde de concesión. DOG do 7 de xullo

 

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2021-2022

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 25 de abril

 Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 12 de maio

 Lugares de realización da proba

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións 

Provisionais

Definitivas

 

Concesión 

Orde de concesión. DOG do 7 de outubro

 

Consulta de información da convocatoria 2020-2021 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Convocatoria 2021-2022

Normativa

Orde de convocatoria. DOG do 30 de maio

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 11 de xullo

Nomeamento presidente do tribunal. DOG do 14 de setembro

 Lugares de realización da proba

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións 

Provisionais

Definitivas

 

Concesión 

Orde de concesión. DOG do 7 de novembro

 

Consulta de información da convocatoria 2020-2021 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2021-2022

Orde de convocatoria. DOG do 11 de xullo

Comisión de selección. DOG do 14 de setembro

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións 

Provisionais

Definitivas

 

Concesión 

Orde de concesión. DOG do 20 de decembro

Consulta de información da convocatoria 2020-2021 e anteriores nesta ligazón.