Inicio

  • CONCURSO XERAL DE TRASLADOS (Código de procedemento ED012A)

Entre o día 14 de novembro de 2023 e o día 4 de decembro de 2023, ambos os dous incluídos está aberto o prazo para formular solicitudes de participación no concurso xeral de traslados (CXT), convocado pola Orde do 24 de outubro de 2023 (DOG do 13 de novembro)

Durante este mesmo período, o persoal participante no concurso poderá actualizar ou modificar o seu expediente, no caso de que non estea completo ou exista discrepancia con algún dos datos contidos en calquera dos apartados deste, utilizando a solicitude normalizada do procedemento ED011A.

A solicitude presentarase obrigatoriamente a través do formulario normalizado accesible na páxina web https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/ e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia htpps://sede.xunta.gal

Para isto, deberá proceder do seguinte xeito:

1. Unha vez creada a solicitude de CXT, acceder á páxina web www.edu.xunta.es/datospersoais, premendo no menú Datos persoais

2. Identificarse mediante calquera dos mecanismos permitidos: correo de dominio edu.xunta.gal e contrasinal, Chave 365 ou certificado electrónico.

3. Premer na lapela As miñas instancias (parte esquerda do menú)

4. Seleccionar o tipo de instancia: Instancia de concurso 2023 e premer no botón CREAR NOVA INSTANCIA

5. Unha vez creada a instancia deberá acceder ao menú existente no apartado Resumo de alegacións e formular as alegacións que considere oportunas utilizando o botón Facer alegacións. Neste paso deberá engadir na aplicación con cada alegación o documento xustificativo desta.

6. Logo de finalizar as alegacións, deberá pechar a solicitude e presentala electronicamente mediante a lapela Presentación en sede cuxa ligazón lle permitirá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembre que a solicitude só estará correctamente presentada cando se lle permita descargar o recibo xustificativo da presentación telemática.


 

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto con:

Primaria:

Teléfonos:

981 544 483, 981 545 495, 881 995 887


 

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es


Secundaria:

Teléfonos:

981 545 255, 981 545 406, 881 995 891


 

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.gal


 

Poden consultarse tamén máis abaixo a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente.


 


 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento