Inicio

Avaliación de diagnóstico - Curso 2023/24

 

Avisos:

Finalización de prazos para os cuestionarios Finalizados o día 26 de maio os prazos tanto para responder aos cuestionarios de dirección e titoras/es, como para cargar as respostas en papel das familias.

 

 


 

Materiais das probas e manuais en 7. Avaliacións > 7.6. Descargas

Orde pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico: [→]

Instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico: [→]

 


Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de: