Inicio


Avaliacións do sistema educativo. Curso 2020-2021

 28/10/2019: Informes de resultados. Comunícase que está dispoñible a súa descarga en "Informes>>Resultados".

                       Manual de usuario para a descarga de informes de resultados.

 

Avaliación individualizada de 3.º curso de educación primaria 2018-19

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación primaria 2018-19

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria 2018-19

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de: