Inicio


Avaliacións do sistema educativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de: