Recollida de datos de atención á diversidade

Centro non seleccionado
Ano académico:

Instruccións drdAdi icona de arquivo de tipo PDF

ESCOLARIZACIÓN COMBINADA

Dende esta aplicación recóllense os datos relativos á atención á diversidade necesarios para a elaboración da "Estatística do ensino non universitario en Galicia" do actual curso académico A información que se solicita estrutúrase en dous bloques:

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Nestes formularios consignarase o alumnado con necesidade específica de apoio educativo valorado polos servizos de orientación educativa ou o personal competente a tal efecto.

OS DATOS recollidos nos formularios deste bloque SON EXCLUÍNTES, non debe existir duplicidade na recollida do alumnado. Cada alumno deberá aparecer só unha vez segundo a súa problemática dominante

Dentro deste bloque recóllese información relativa a:

Alumnado que presenta necesidades educativas especiais

Alumnado con altas capacidades intelectuais

Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe

Alumnado con especiais condicións persoais ou de historia escolar

Alumnado con trastorno por déficit de atención e/ou Hiperactividade (TDAH)

 

Outras especificacións sobre o alumnado recollido nos formularios anteriores 

Nos formularios correspondentes a este bloque. incluiráse o alumnado que consta nalgún dos formularios do bloque "Alumnado con necesidades específicas de apoio educativoincluíndoos onde corresponda segundo os trastorno que se especifica e polo que estea diagnosticado.

         
Outros diagnósticos a especificar

          Situacións de desvantaxe socio-educativa a especificar

Para visualizar todas as casuísticas posibles recollidas neste documento pode consultar este arquivo: FORMULARIOS DO DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

 

CONSULTE A AXUDA QUE LEVA CADA FORMULARIO PARA REALIZAR ADECUADAMENTE O PROCESO DE RECOLLIDA DE DATOS A TRAVÉS DESTA APLICACIÓN