Inicio


Benvidos a Ciclosadmisión (Curso 2023-2024)

Ciclosadmision é unha aplicación desenvolvida pola Consellería de  Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para xestionar:

 • Admisión aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos. 
  • O asistente web para realizar unha solicitude de admisión a ciclos formativos só estará dispoñible durante os períodos de presentación de solicitudes.
  • Vídeo de axuda do asistente web para realizar unha solicitude de admisión a ciclos formativos. Prema aquí
 • Admisión centralizada, é dicir, a través deste asistente web, afecta a:
  • 1º curso de réxime ordinario.
  • Réxime para persoas adultas, tanto modalidade presencial como semipresencial ou a distancia.
  • 1º curso de FP dual.
  • Cursos de especialización.
  • Probas libres de títulos LOE (habitualmente no mes de abril).
 • Reclamacións: A aplicación informática Ciclosadmisión permitirá a todas as persoas con solicitude facer unha reclamación se o estiman pertinente . Esta opción só estará dispoñible durante os períodos de reclamacións establecidos. Instrucións para realizar reclamacións.
 • Na admisión a ciclos formativos durante o período de tempo comprendido entre a finalización dunha adxudicación e a seguinte, así como antes da 1ª adxudicación, as persoas inscritas non poderán acceder á aplicación.
 • Admisión non centralizada (entrega presencial no centro de matrícula) unicamente no caso de 2º curso de réxime ordinario e de FP dual. É dicir, entregar unha solicitude en man no centro de matrícula pedindo só un ciclo dese centro.
 • Recomendámoslle que verifique no calendario de admisión os acontecementos relevantes do procedemento de admisión:

Máis información:

 

 • Lembre que a normativa prevalece sobre calquera outra información. As axudas desta aplicación conteñen información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

 

 

PROGRAMA RETORNA TALENTO FP

Programa de bolsas para menores de 40 anos residentes no estranxeiro, que poderán iniciar en Galicia estudos de FP, que se ofertarán en dúas modalidades:

Modalidade A

Bolsas de 6.500 euros para cursar programas específicos de formación profesional:

 • Formación específica básica de albanelaría e fontanería (597 horas), en A Coruña
 • Formación específica básica de fontanería, calefacción, electricidade e telecomunicacións en edificios (860 horas) en Ferrol, A Coruña.

 • Formación específica básica de fontanería, calefacción, electricidade e telecomunicacións en edificios (860 horas) en Culleredo, A Coruña.

Non hai requisitos de titulación.

Valorarase a experiencia laboral e formación relacionada coa praza que se solicite.

Modalidade B

Bolsas de 10.800 euros para cursar un ciclo oficial de FP en modalidade semipresencial e a distancia dual.

Nesta modalidade a formación terá unha duración de dous cursos académicos. Durante o curso 2023/2024, o alumnado cursará un período inicial na modalidade semipresencial e a distancia, que poderá desenvolver desde o seu país de residencia, seguido dun período na modalidade presencial dual, que se desenvolverá na empresa. O curso 2024/2025 desenvolverase na modalidade semipresencial e a distancia dual, cunha primeira parte de formación no centro educativo seguido dunha formación no centro de traballo.

Os ciclos que se ofertarán son:

 • Ciclo superior de Deseño e Amoblamento, en Ferrol, A Coruña.

 • Ciclo superior de Proxectos de edificación, en A Coruña.

 • Ciclo superior de Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos, en Culleredo, A Coruña.

 • Ciclo superior de Xestión de aloxamentos turísticos en Vilamarín, Ourense.

 • Ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependencia en Redondela, Pontevedra.

Para optar a esta axuda é necesario acreditar titulación homologada ou en proceso de homologación (Título da ESO ou equivalente para ciclos medios, e título de bachiller ou equivalente para ciclos superiores)

 

 

 

 


Admisión FP: Ver código persoal de consulta

Admisión FP: Consulta de solicitudes realizadas

Admisión FP: Consulta de solicitudes validadas