Oferta de FP. Curso 2023/2024

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2023/2024 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, en ensinanzas sostidas con fondos públicos.

Nota: O número de prazas ofertadas por ciclo formativo podería sufrir algunha modificación.

 

Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Réxime ordinario, grao profesional básico en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial, en ensinanzas sostidas con fondos públicos (oferta modular):

 

Réxime das persoas adultas na modalidade a semipresencial e a distancia, en ensinanzas sostidas con fondos públicos (oferta modular):

 

Oferta de prazas para formación profesional dual:

 

Oferta de prazas de cursos de especialización:

 

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Normativa relacionada 

Etiquetas: 
Tema: