Contactar con FP

Dirección Xeral de Formación Profesional
 
 
Director Xeral de Formación Profesional
D.ª Mª Eugenia Pérez Fernández

Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional
D. Jesús Manuel Rodríguez Buján
 • Teléfono: 881 99 76 52
 • Correo electrónico: sxfp@edu.xunta.gal
 
Servizo de Programación da Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 34
 • Análise e Explotación datos FP: 881 99 63 36
 • Ordenación Educativa
 • Ordenación e Des. Curricular: 881 99 62 95
 • Lingua e Recursos Didácticos: 881 99 65 26
 • Plurilingüismo na FP: 981 54 65 08
 • Cursos de especialización: 881 99 65 28
 • Proxectos MRR: 981 54 65 52
 • Formación Profesorado FP: 981 54 65 09
 • FP a Distancia: 981 54 02 08
 • Correo electrónico: sfp@edu.xunta.gal
 
Servizo de Xestión da Formación Profesional
 • Xefatura de servizo: 881 99 70 95
 • Oferta, Acceso e Admisión F.P.: 881 99 65 25
 • Admisión ciclos FP: 881 99 74 08 - 881 99 65 59 - admision.ciclos@edu.xunta.gal
 • Probas acceso a ciclos: 881 99 74 07 - probas.ciclos@edu.xunta.gal
 • Equipamientos FP: 881 99 74 29
 • Carnés e habilitacións profesionais: 881 99 65 29
 • Xestión da Calidade: 981 54 65 73 - 881 99 65 39
 
Servizo de Cualificacións e Acreditación de Competencias Profesionais
 • Xefatura de servizo: 881 99 65 05 - acreditacion@edu.xunta.gal
 • Acreditación Competencias: 981 54 02 19
 • Desenvolvemento Curricular: 981 54 02 09
 • Coord. e Impulso FP Dual: 881 99 65 19
 • Asesora FP Dual: 881 99 65 19 - 881 99 70 94
Subdirección Xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo
D.ª Cristina Lesta Íñiguez
 • Teléfono: 981 54 65 66
 • Correo electrónico: sopre@edu.xunta.gal
 
Servizo de Relación co Sistema Produtivo, Orientación e Inserción Laboral
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 46 - sopre@edu.xunta.gal
 • Promoción e Difusión da FP: 981 54 65 36 - 881 99 61 99
 • Formación en centros de traballo (FCT): 981-540213 - fct@edu.xunta.gal
 • Xest. Recursos e Novas Tecnol. FP: 881 99 65 20
 • Coordinación CIFP: 881 99 73 31
 • Innovación na FP: 881 99 65 23
 • Coord. Programas Internacionais: 881 99 65 22
 • Emprendemento no Sistema Educativo: 981 54 65 64 - 881 99 65 21 - eduemprende@edu.xunta.gal
 • Información e orientación profesional:  981 95 78 19 - orientacion.profesional@edu.xunta.gal
Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas
D.  Rubén Vázquez Rodríguez
 • Teléfono: 981 54 65 54
 • Correo electrónico: sxapere@edu.xunta.gal
 
Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente
 • Xefatura de servizo: 981 54 65 55 - xsereap@edu.xunta.gal
 • Ensin. Idiomas de Réx. Especial: 881 99 70 20 - 881 99 70 21
 • Música e Artes Escénicas: 981 54 65 85 - 981 54 65 56
 • Ensinanzas Artísticas: 981 54 65 11
 • Artes Plásticas e Deseño e CRBC: 881 99 65 07
 • Ensin. Réxime Especial: 881 99 65 06
 • Ensinanzas Deportivas: 881 99 65 99
 • Aprendizaxe Permanente: 981 54 02 89 - 981 54 65 49

 
Enderezo
Dirección Xeral de Formación Profesional
Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela

 
Unidade de atención a centros da educación galega (UAC)
Teléfono: 881 99 77 01