Premios a proxectos de innovación na FP

Convocatoria 2021

Prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de xaneiro de 2021.

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclos formativos

- Oferta de ciclos e cursos de especialización

- Módulos profesionais e unidades de competencia

Materiais e recursos didácticos nas ensinanzas de FP