Convocatoria de premios a proxectos de innovación na FP 2024

Convócanse os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día 9 de xaneiro ata o 19 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Os centros educativos disporán dun prazo de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación para interpor reclamacións ou renuncias ante a presidencia da comisión de selección.

Información sobre a convocatoria:

  • Enderezo electrónico:  fpinnova@edu.xunta.gal
  • Teléfono: 881996523

        

Etiquetas: