Oferta

 

Réxime ordinario, depersoas adultas e FP dual


   
  • Orde pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2023-2024.
   
Tema: