Idiomas

Curso 2019-2020


 

   
  • Resolución do 13 de maio de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019-2020.

Curso 2018-2019


 

   
  • Resolución do 13 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2018-2019.

  • Resolución do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2018/19.

Curso 2017-2018


 

   
  • Resolución do 3 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2017-2018.

  • Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2017/18.

Etiquetas: 
Tema: