Buscador de ciclos FP con oferta sostida con fondos públicos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos ciclos formativos e cursos de especialización que contan con oferta sostida con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. No perfil profesional de cada ciclo formativo ou do curso de especialización poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Escolla a familia profesional do seu interese para ver únicamente os ciclos formativos ou cursos de especialización desta.