Contactos de interese

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Asesoría de Igualdade (Consellería de Cultura, Educación e Universidade)
Edificio Adm. San Caetano s/n, 2º andar – 15781 Santiago de Compostela
881 997 598
asesoria.igualdade@edu.xunta.gal
contacto: Mónica Martínez Baleirón
 

Secretaría Xeral de Igualdade (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)
San Lázaro s/n – 15781 Santiago de Compostela
981 957 691
igualdade@xunta.gal
 

Comisión de Igualdade (Consello da Cultura Galega)
Pazo de Raxoi, s/n - Santiago de Compostela
981 957 202
correo@consellodacultura.org
 

ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Portal Intercambia
Calle Condesa de Venedito 34
28027 Madrid
contacto a través de formulario formulario
 

OUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Centro de Documentación María Zambrano
Calle Alfonso XII, 52
41002 Sevilla
955 034 951
documentacion.iam@juntadeandalucia.es

 

UNIVERSIDADE

Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX - Univ. de Santiago de Compostela)
Facultade de Ciencias da Educación – Campus Vida (Univ. de Santiago de Compostela)
15782 Santiago de Compostela
881 813 810
ritam.radl@usc.es (directora)

Oficina para a Igualdade de Xénero (Univ. da Coruña)
Edif. de Servizos Administrativos
15403 Campus Esteiro, Ferrol
881 036 693
oficina.igualdade@udc.es

Unidade de Igualdade (Univ. de Vigo)
Edificio Reitoría. Campus universitario
36310 Vigo
986 813 419
igualdade@uvigo.es

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Centros de Información á Muller dos concellos de Galicia

Área de Igualdade da Deputación da Coruña

Área de Igualdade da Deputación de Lugo

Plan de Igualdade da Deputación de Ourense

Departamento de Igualdade da Deputación de Pontevedra

 

Escola de Igualdade María Vinyals (Deputación de Pontevedra - Castelo de Soutomaior)

 

ENTIDADES INTERNACIONAIS

Comissao para a Cidadania e Igualdade de Género (Portugal)

InteRed. Esta ONG de ámbito internacional que traballa tamén en Galicia desenvolve proxectos e elabora recursos para o traballo da igualdade e o desenvolvemento.

ONU Mujeres

Rede Transfronteiriza de Centros para Mulleres (CEDIM)

 

OUTRAS ENTIDADES

"Arelas" Asociación de familias de menores Trans*
686 160 465
arelasasociacion@gmail.com

Centro Virtual sobre Violencia de Xénero
Ferramenta virtual desenvolvida por Colaboratorias
Andalucía

Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia
Rúa Dublín 6, baixo (As Fontiñas) - Santiago de Compostela
981 568 100
info@traballosocial.gal

Secretaría da Muller (STEG). Pódense consultar os enderezos de refencia aquí
 

Tema