Plan Proxecta

Acceso á aplicación

 

Plan Proxecta+ (Curso 2022/23)

O Plan Proxecta+ é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que fomenten o traballo cooperativo, interdisciplinar e competencial pero que ademais estean comprometidos coa consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030.

O programa abarca diversas temáticas vencelladas aos mencionados obxectivos: igualdade e educación afectivo-sexual, movilidade sostible, educación patrimonial, hábitos de vida saudables (alimentación e vida activa e deportiva), desenvolvemento sostible e concienciación medioambiental, ciudadanía mundial, etc. Para conseguir acadar os obxectivos plantexados, este plan promove a realización de proxectos interdisciplinarios que fomenten o papel activo do alumnado ante os desafíos sociais, económicos e medioambientais da sociedade actual e do futuro e poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Neste curso escolar 2022/23 ofrécense 45 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta+ (véx. Programas)

Prazo de solicitude: do 8 de xuño ata o 26 de setembro de 2022

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta+ (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)

 

Plan Proxecta+ (Curso 2021/22)

O Plan Proxecta+ é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que fomenten o traballo cooperativo, interdisciplinar e competencial pero que ademais estean comprometidos coa consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030.

Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Estes programas inciden en aspectos clave da adaptación do sistema educativo aos retos de carácter global como a igualdade de xénero e a coeducación, a competencia dixital, o recoñecemento dos dereitos da infancia, a promoción da saúde, a educación intercultural ou a transición ecolóxica.

Un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que fomenten o papel activo do alumnado ante os desafíos sociais, económicos e medioambientais da sociedade actual e do futuro e poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Neste curso escolar ofrécense 42 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta+ (véx. Programas)

Prazo de solicitude: do 22 de xuño ata o 24 de setembro de 2021 (ACTUALIZADO)

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta+ (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)

AVISO: Amplíase o prazo para a entrega de memorias de Plan Proxecta+ do curso 2021/22 ata o venres, 15 de xullo de 2022

Máis información

Para informarse sobre a organización e a xestión do Plan Proxecta+ pode dirixirse a: planproxecta@edu.xunta.es ou nos teléfonos 881 996 395 / 881 997 498

 

Plan Proxecta (Curso 2020/21)

Memorias: a través da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)

Prazo de elaboración e envío de memorias: do 12 de abril ao 7 de xullo de 2021