Programas 2016/17

Proxecta[actualizado o 19/09/2016]

 


Consellería do Mar + Consellería de Medio Rural (FOGGA) + Consellería de Sanidade

1. Aliméntate ben (Xermoliño - Xermolón - Froita na escola - Lácteos na escola - Ponlle as pilas ao teu bocata - O sabor da aventura está no mar - Cociñando con saúde) (Reformulado 2016/17)


Presidencia da Xunta de Galicia

 

 • Secretaría Xeral para o Deporte-Fundación Deporte Galego:

2. PDC (proxecto deportivo de centro) - CENTROS ACTIVOS E SAUDABLES (inclúe os programas de cursos anteriores: PDC - DAFIS - Xogade - Máis e mellor actividade física - Móvete+) (Reformulado 2016/17)

 • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia:

3. Aprendo programando

4. Rapazas emprendedoras nas TIC


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

 

 • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea:

5. Cooperación galega: O mundo que queremos

6. +Comunidade (Novidade 2016/17)

 • Secretaría Xeral da Igualdade:

7. Por 365 días de respecto e igualdade

8. Donas de si


Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio

9. Paisaxe e Sustentabilidade

10. MeteoEscolas

11. Protexe o teu medio (Reformulado 2016/17)

12. Proxecto Terra

13. Recíclate con Sogama

14. Proxecto Ríos

15. Protexe os animais

16. Naturézate


Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

 • Instituto Galego de Consumo:

17. Consumópolis

18. Galicons-net

 • Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral:

19. Moitavista na Escola (Novidade 2016/17)


Consellería de Sanidade

20. Clases sen fume

21. Salvavidas

22. Xente con Don (Novidade 2016/17)


Consellería de Política Social

23. Parlamento Xove

24. Rede de Centros Escolares Solidarios

25. Voluntariado miúdo: Móvete! (Novidade 2016/17)

26. Correspondentes xuvenís 3.0

27. Conecta Cultura (Novidade 2016/17)

28. Aulas I+I: Inclusivas e Igualitarias (Novidade 2016/17)

29. Quérote+ (Reformulado 2016/17)


Consellería do Medio Rural e do Mar

30. O monte vivo

31. Montentérate - O monte é a nosa vida


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 • Secretaría Xeral de Política Lingüística:

32. Nós tamén creamos!

33. Fitofaladoiro

34. Proxecto didáctico Antonio Fraguas

35. Proxectos de innovación en dinamización lingüística (Novidade 2016/17)

 • Centro Galego de Artes da Imaxe:

36. Cine en curso

37. Fotografía en curso

38. Cined (Novidade 2016/17)

 • Dirección Xeral do Patrimonio Cultural:

39. Mirando polo Camiño

 • Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa:

40. Educación en valores e cidadanía global  (Novidade 2016/17)


 

Ministerio do Interior

 • Dirección Xeral de Tráfico:

41.  Mobilidade sostible e segura


Colectivo

Sección