Gallego

Convocada a selección de centros docentes de primaria e secundaria para a pilotaxe do proxecto europeo Erasmus+ KA3 “Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)” co obxecto de avaliar as competencias STEM do alumnado

Gallego

Resolución do 25 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros docentes de educación primaria e secundaria para a pilotaxe do proxecto europeo Erasmus+ KA3 “Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)” co obxecto de avaliar as competencias STEM do alumnado.

Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM), é un proxecto Erasmus+ KA3 de experimentación de políticas innovadoras de 3 anos de duración. Forman parte deste proxecto 12 institucións educativas de 8 países da UE. Ten como obxectivo abordar os retos da educación en STEM en Europa. A partir dunha Investigación rigorosa crearase un modelo de aprendizaxe e avaliación das competencias clave transversais STEM nos currículos nacionais incluíndo unha formación de profesorado asociada ao proxecto. Os obxectivos de todo proxecto e, en concreto da pilotaxe, son: proporcionar recomendacións para o desenvolvemento das políticas educativas a nivel europeo, identificar criterios clave baseados en evidencias e validar de xeito cualitativo e cuantitativo as conclusións obtidas en todo proceso.

Para máis información sobre o proxecto pódese visitar a páxina web http://www.atsstem.eu/ e contactar a través do correo electrónico stem@edu.xunta.gal ou nos teléfonos: 981546514, 981546545 e 981546571.

 • O prazo de solicitude finalizará o 21 de setembro de 2020.
   

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución definitiva do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Resolución definitiva do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o curso 2019/20.

 

Sección: 

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021
Gallego

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.

 •   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia ata o día 23 de marzo de 2020, incluído.
   

Colectivo: 

Sección: 

Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020

Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020
Gallego

Resolución definitiva do 16 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se publica a listaxe de centros seleccionados para participar no programa de innovación educativa “Observa_Acción” durante o curso 2019-2020.
 

Colectivo: 

Sección: 

Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2019/2020, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras comunidades autónomas do Estado Español

Gallego
Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2019/2020, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras comunidades autónomas do Estado Español

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Resolución provisional do programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o curso 2019/20.

 • Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación nesta web, para realizar reclamacións ou renuncias.
   

Sección: 

Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020

 Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020
Gallego

Publícase a listaxe provisional dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/20.

Tal e como se establece no apartado 10.2 da Resolución do 23 de setembro de 2019 que regula o Plan Proxecta, ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 17 de novembro de 2019, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional, que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Achégase un modelo orientativo de reclamacións ou renuncias.

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución provisional dos centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria.

 • Prazo de 5 días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias

Sección: 

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020
Gallego

Xúntase a Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/20.

Neste curso escolar ofrécense 44 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta: http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Prazo de solicitude: do 25 de setembro ao 16 de outubro de 2019 (o programa Cidadanía dixital do CGAI pecha o prazo o 30 de setembro e os programas Cinema en curso e Fotografía en curso, tamén do CGAI, pechan o prazo o 1 de outubro).

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/)
 

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Resolución dos proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2018/2019

Gallego

Resolución da convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa resolveron a convocatoria de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Educación, Universidade e durante o curso académico 2018/2019.

Ao abeiro desta convocatoria, seleccionáronse cinco proxectos aos que se lles recoñece a consideración de excelentes:

 • O Prado fala galego, proxecto conxunto do IES Carlos Casares (Vigo) e mais do IES Santa Irene (Vigo)

 • A cidade sen barreiras, do CEE Nosa Señora do Rosario (A Coruña)

 • Ao son delas, do IES Maximino Romero de Lema (Zas)

 • Cóxegas: caixas de investigación e creación como experiencia estética e emocional de acompañamento lingüístico, do CEIP Heroínas de Sálvora (Ribeira)

 • Miserábeis, do IES Illa de Ons (BUEU)

Cada un deles recibirá unha dotación económica de 2 000 euros. O profesorado implicado activamente no desenvolvemento dos 5 proxectos seleccionados recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

Colectivo: 

Sección: