Gallego

Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Gallego

Resolución do 19 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Por unha Resolución do 20 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, convocouse un procedemento para a elaboración das listas de interinida des e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas nas especialidades de acordeón (593001), arpa (593003), canto (593006), clarinete (593008), composición (593010), contrabaixo (593014), clave (593009), dirección de orquestra (593023), etnomusicoloxía (593033), fagot (593030), frauta travesa (593032), gaita (593090), guitarra 593035), historia da música (593039), improvisación e acompañamento (593061), instrumentos de corda pulsada do renacemento e barroco (593092), instrumentos de corda fretada (593095), música de cámara (593050), musicoloxía (593051), óboe (593052), pedagoxía (593057), percusión (593058), piano (593059), produción e xestión de música e artes escénicas (593115), repertorio con piano para instrumentos (593098), repertorio con piano para voz (593063), saxofón (593066), trombón (593072), trompa (593074), trompeta (593075), tuba (593076), viola (593077), viola da gamba (593102), violín (593078) e violoncello (593079)

  • Prazo de reclamacións de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución
Colectivo: 

Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019

Gallego

Publícase a listaxe provisional dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/19.

Tal e como se establece no artigo 10.2 da Resolución do 26 de setembro de 2018 que regula o Plan Proxecta, ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 24 de novembro de 2018, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional, que deberán presentarse no enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es.

Achégase un modelo orientativo de reclamacións ou renuncias.

 

Colectivo: 

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalación mariñas

Gallego

Xúntase a Resolución do 12 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitiva no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109).

Colectivo: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica

Gallego

Xúntase a Resolución do 13 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402), e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélica (702403).

  • As persoas interesadas poderán formular alegacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no prazo comprendido entre o día 14 e o día 16 de novembro de 2018, ambos incluídos, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

As alegacións poderán presentarse por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e deberán remitirse tamén por correo electrónico no citado prazo ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.es no caso de alegacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional na lista correspondente ao profesorado de relixión de primaria, especialidade de relixión evanxélica (704102) e ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es no caso de alegacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional da lista correspondente ao profesorado de relixión de secundaria, especialidade de relixión evanxélica (702403)

 

Colectivo: 

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés

Gallego

Xúntase a Resolución do 9 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013).

Colectivo: 

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés

Gallego

Xúntase a Resolución do 9 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitiva no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés (592004).

 

Colectivo: 

Cualificacións definitivas dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2017/2018

Gallego

Xúntanse as Cualificacións definitivas dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2017/2018.

 

Colectivo: 

Resolución do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria

Gallego

Xúntase a Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2018/19, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  • O prazo de presentación de solicitudes vai do 10 ao 30 de novembro de 2018.

 

Servizo relacionado: 

Resolución definitiva da convocatoria dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017

Gallego

Xúntase a Resolución definitiva dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2018 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2017-2018.

 

Colectivo: 

Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Gallego

Orde do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación, incluído o proxecto de traballo sinalado no artigo 5.2.c), será de 30 días hábiles, computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Colectivo: