Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Responsable:
Juan Durán Alonso