Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Responsable:

Juan Durán Alonso

Teléfono:

981 54 65 53

Email:

sxapere [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela