Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial