Gallego

Convocadas as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2021/22

Gallego

Orde do 27 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2021/22 (código de procedemento ED601A).

  •  O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que se publique esta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: 

Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensinanza primaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial. Curso 2022/23

b
Gallego

Publicase a convocatoria da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, de 26 de setembro de 2022, pola que se incentiva o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional  e Universidades que acollan ensinanzas de educación primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional (tanto en réxime ordinario como de persoas adultas), ou ensinanzas de réxime especial durante o curso 2022/23.

  • O prazo para presentación de solicitudes é de un mes a partir do día seguinte da data de publicación.

 

Colectivo: 

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado (ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas) para o curso 2022/23

Gallego

Resolución do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, en que se pechará a aplicación Xade, e a partir desta data non se poderán introducir máis centros e persoas titoras e coordinadoras nela.

Tema: 

Colectivo: 

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2022/23

Gallego

Xúntase a Resolución do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, en que se pechará a aplicación Xade, e a partir desta data non se poderán introducir máis centros e persoas titoras e coordinadoras nela.

Tema: 

Colectivo: 

Resolución do 19 de setembro de 2022 pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Gallego

Publicada no DOG do día 30 de setembro de 2022 a Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

Colectivo: 

Convocada a selección de centros docentes públicos para participaren no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa, Spring Week, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de ESO durante o curso 2022/23

Gallego

Achégase a Resolución do 26 de setembro de 2022 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes públicos para participaren no programa de inmersión lingüística activa en lingua inglesa, Spring Week, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 3 ao 17 de outubro de 2022, ambos incluídos.

A solicitude realizarase a través da aplicación Programas Educativos.    

Acceso á aplicación

Seleccionarase Programas de Éxito Educativo  e a continuación, Programa Spring Week 2022-23.

Colectivo: 

Resolución provisional dos centros docentes admitidos e excluídos no Club de Ciencia 2022/23

Gallego

Achégase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2022/23.

Ábrese un prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución neste portal educativo, para facer reclamacións ou renuncias.

Colectivo: 

Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT NO TEU COLE durante o curso 2022/23

Gallego

Achégase a Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto DIGICRAFT NO TEU COLE durante o curso 2022/23.

Ábrese un prazo de 7 días naturais, contados a partir do día seguinte desta resolución, na aplicación https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos para introducir os seguintes datos:

  • Número de alumnado e grupos que van participar no proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.
  • Datos da persoa docente responsable da coordinación do proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.
  • Datos das persoas docentes, mínimo 1 e máximo 3, participantes no proxecto DigiCraft no teu cole durante o curso 2022/23.

 

Convocatoria do concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais, con motivo do 25 de novembro “Día Internacional contra a Violencia de Xénero”

Gallego

Con motivo da celebración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Secretaría Xeral da Igualdade e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa convocan un Concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais.

  • Prazo de presentación: Os centros que desexen participar neste concurso poderán facelo dende o día seguinte ao de publicación das bases nas páxinas web da Secretaría Xeral da Igualdade e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa ata o día 31 de outubro de 2022, ás 15:00 horas.

Tema: 

Convocadas as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2022/23

Gallego

Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2022/23 (código de procedemento ED421A).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

 

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: