Gallego

Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22

cp innova
Gallego

Resolución do 11 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan os Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22.

 • O prazo de solicitude estará aberto dende o día seguinte á súa publicación ata o 17 de setembro de 2021.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos para o curso 2021/22

cp inclúe
Gallego

Resolución do 11 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan os Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22.

 • O prazo de solicitudes e do plan de mellora comezará ao día seguinte ao da publicación desta resolución e rematará o día 17 de setembro de 2021.

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2021/2022

Gallego

Resolución do 31 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/22.

 • O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte do anuncio da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. 

 

Ensinanza: 

Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2020/21

Gallego

Orde do 19 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311F).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Colectivo: 

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21

Gallego

Xúntase a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311D).

 • O prazo de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.​​​​​​​

 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Calendario escolar 2021/2022

Gallego

Xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües

Gallego

Resolución do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.

Para realizar a solicitude debe accederse á aplicación www.edu.xunta.es/programaseducativos.

 1. Seleccionar PROGRAMAS DE ÉXITO EDUCATIVO e o CURSO 2021-2022.
 2. Logo ir a LISTAXE PROGRAMAS e seleccionar Acreditación alumnado LE centros públicos.
 3. A continuación premer en SOLICITAR (non é preciso cubrir ningún dato) e a seguir CREAR e despois GARDAR.
 4. Finalmente deben premer en PRESENTAR.
 5. A continuación deben ir ao depregable da esquerda, en LISTAR SOLICITUDES. Aparecerá a solicitude realizada e deben picar na columna ACCIÓN, na acción de editar (no lapis).
 6. A continuación deben cubri os datos do proxecto, no que só se lles solicitan os datos do alumnado que está interesado e se compromote a facer as probas. Unha vez cubertos estes datos deben premer en Rematar e enviar.

Ambos documentos poderán ser xerados desde a aplicación e ser gardados no centro. Non deben entregar ningún documento.

 • O prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de xuño de 2021 e a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

 

 

Colectivo: 

Convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021

Gallego

Xúntase a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 (código de procedemento PL500E).

 • O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Ensinanza: 

Colectivo: 

Convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021

Gallego

Xúntase a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 (código de procedemento PL500F).

 • O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual

Gallego

Xúntase a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A).

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo, trinta e un (31) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2020-marzo 2021 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2021.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2021, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2021.

 

Servizo relacionado: 

Tema: 

Colectivo: