Gallego

Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020.

 

Colectivo: 

Calendario escolar 2019/2020

Gallego

O vindeiro 28 de xuño de 2019 publicarase no Diario Oficial de Galicia a Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019-2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
 

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes

Gallego

Xúntase a Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xúntase a Correción de erros á Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicada no DOG do 11 de xuño de 2019, informamos aos centros educativos que no Anexo I, nas materias e horas correspondentes ao 2º curso da ESO, na materia de Tecnoloxía deben figurar 3 horas e na materia de Segunda Lingua Estranxeira deben figurar 2 horas.
 

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

 • 1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 12 de xullo de 2019 (este incluído).
 • 2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 9 de agosto de 2019 (este incluído).

As solicitudes deberán dirixirse ao respectivo centro residencial docente.

Tema: 

Convocada a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional durante o curso 2019/2020.

Baixo o título Club de Letras, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca un novo proxecto de innovación educativa co obxectivo de potenciar o emprendemento, o pensamento crítico e creativo ma área das Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais.

Cada ano partirá dunha temática concreta sobre a que se fomentará a reflexión, a lectura crítica e a achega a novos materiais e perspectivas, abordada de xeito transversal.

Destinatarios: educación primaria, educación secundaria e bacharelato.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 30 de setembro de 2019.
   

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019

Gallego

Orde do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19.

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 6 de xuño de 2019 e rematará o día 5 de xullo de 2019.
   
Servizo relacionado: 

Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019

Gallego
Publicada a Orde do 8 de maio de 2019 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participaren en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
 
Participantes e quendas
Esta orde ten por obxecto regular a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios para participar en actividades de inmersión en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o ano 2019.

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos cales se impartan ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

As estadías desenvolveranse en dez quendas dunha semana de duración entre o 6 de outubro e o 14 de decembro deste ano. 

Solicitudes

Cada centro poderá participar cun máximo de 25 alumnos e/ou alumnas, todos do mesmo nivel educativo.

 • O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 1 de xullo de 2019.
   
Colectivo: 

Convocado o Premio Curtametraxes Alice Guy-Blaché 2019 para os centros docentes públicos

Gallego

Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Curtametraxes Alice Guy-Blaché 2019 para os centros docentes públicos.

Baixo o lema Facemos Historia pola Igualdade a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca o I Premio de Curtametraxes Alice Guy-Blaché, que leva o nome da primeira muller cineasta, directora de máis de mil filmes e pioneira en explorar o cinematógrafo como canle privilexiada para contar historias.

Os centros poderán presentar producións audiovisuais onde se recreen acontecementos históricos, se acheguen á vida ou logros de figuras relevantes, a recuperación de discursos ou voces que loitaron en prol da igualdade en distintos países, culturas e épocas. Deste xeito, o alumnado poderá combinar o labor de investigación coas destrezas artística e creativa.

Destinatarios:  todos os centros docentes públicos de educación primaria, ESO e Bacharelato ou FP Básica

 • Prazo de presentación de propostas: 15 novembro 2019
   

Convocado o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos

Gallego

Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos.

Esta primeira convocatoria do Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón xorde coa liña temática de traballo Os estereotipos de xénero co fin de para fomentar a reflexión e a súa análise crítica. O obxectivo é que o alumnado asimile coñecementos e actitudes, así como unha distancia crítica necesaria para analizar o tratamento dos estereotipos de xénero no século XXI, especialmente nos medios de comunicación, a publicidade, a moda, as redes sociais e as novas tecnoloxías da información e da comunicación. O galardón leva o nome de Carmen López-Cortón, muller viaxada e políglota de la Institución Libre de Enseñanza que desde moi cedo amosou grande interese pola educación das mulleres.

Destinatarios:  todos os centros docentes públicos de educación primaria, ESO e Bacharelato ou FP Básica

 • O prazo de presentación rematará o 17 de outubro do 2019.
   

 

Colectivo: 

Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO

Gallego

Achégase a Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria.

 • O prazo para presentar as solicitudes rematará o 1 de xullo de 2019.